17 oktober 2022

Wegwijzer bij geldstress: tips voor signaleren, bespreken en doorverwijzen bij geldzorgen

Op 17 oktober 2022, de Dag van de Armoede, lanceerde GGD regio Utrecht de ’Wegwijzer bij geldstress’. In de Wegwijzer staan tips voor professionals voor het signaleren, bespreken en doorverwijzen bij geldstress in het contact met hun patiënten/cliënten. Met daarin ook een sociale kaart: per gemeente in regio Utrecht adressen voor hulp en een overzicht van regelingen bij een laag inkomen.

Hier foto plaatsen

In het werk bij de GGD treffen wij regelmatig mensen die stress hebben om financiën. We ontvangen veel signalen van een verslechterde (mentale) gezondheid die gerelateerd is aan geldzorgen. We merken bijvoorbeeld dat ouders voedingsadviezen voor hun kinderen niet kunnen opvolgen door de hoge kosten van voeding. Op scholen wordt dat pijnlijk zichtbaar doordat kinderen met een lege maag naar school komen. Een ander voorbeeld is dat er mensen zijn die hun huis moeten verwarmen tegen schimmels, maar de stookkosten niet kunnen betalen.

Signaleren, bespreken, doorverwijzen

De Wegwijzer bij geldstress is gemaakt om te ondersteunen bij het signaleren en bespreken van de problemen bij geldzorgen. Als je weet waar je mensen naartoe kunt verwijzen, kun je met meer zekerheid het gesprek aangaan. Er zijn ontzettend veel regelingen, voorzieningen en fondsen voor mensen met een laag inkomen. Bovendien zijn de aanvraagprocedures, criteria en de hoogte van de vergoedingen in elke gemeente anders. Hulp- en zorgverleners kunnen in de Wegwijzer vinden naar welke organisaties ze kunnen doorverwijzen.

Sociale kaart armoede

De Wegwijzer bevat links naar websites van andere organisaties. Het is geen uitputtende lijst van instanties en regelingen, maar een verwijzer naar (gebundelde) informatie. De GGD hoort in samenwerkingsverbanden dat veel partners behoefte hebben aan een sociale kaart op het gebied van armoede. Daarom stellen we deze Wegwijzer ook beschikbaar voor de partners in deze regio.

Belangrijk om te weten