6 april 2023

Wereld Gezondheidsdag: publieksjaarverslag 2022 over gezond en veilig leven

Vandaag, 7 april, is het Wereld Gezondheidsdag. Deze dag is uitgeroepen door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die dit jaar 75 jaar bestaat. Het thema is Health for all, vrij vertaald: Iedereen gezond. GGD regio Utrecht zet zich in voor de gezondheid van 1,4 miljoen inwoners in onze regio. Ons publieksjaarverslag 2022 laat zien wat we vorig hebben bereikt op het gebied van gezondheid en preventie.

Hier foto plaatsen

Gezond en veilig leven in de regio

GGDrU heeft de taak om ervoor te zorgen dat iedereen in onze regio gezond blijft. Dit doen we door op verschillende plekken in de samenleving onze “thermometer” uit te zetten. Zo kijken en luisteren we goed naar wat elke inwoner nodig heeft. Niet iedereen heeft hetzelfde nodig. Sommige mensen hebben meer hulp nodig. Daarom zorgen wij ervoor dat we zoveel mogelijk mensen bereiken. Zo waken we ervoor dat kwetsbare groepen -die van nu en van de toekomst- niet tussen wal en schip raken. GGDrU is daarom altijd in ontwikkeling om aan te sluiten bij de maatschappij.

Vier thema’s uitgelicht

Om dit te bereiken hebben we in 2022 aan verschillende gezondheidsthema’s gewerkt. In het jaarverslag vertellen we de hoogtepunten aan de hand van onze vier thema’s:

 • Kansrijk opgroeien
  In 2022 wisten meer jongeren en ouders onze jeugdgezondheidszorg te vinden voor vragen en tips. Verder hebben we onder andere gewerkt aan de programma’s Nu Niet Zwanger en Kansrijke Start.
 • Gezonde en veilige leefomgeving
  We hebben afgelopen jaar inwoners, gemeenten en andere organisaties geadviseerd over bijvoorbeeld schone lucht, windmolens, houtrook en hitteplannen. Ook hebben we gemeenten ondersteund bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Daarnaast hebben we in 2022 zowel de boostercampagne als de herhaalprik tegen corona uitgevoerd.
 • Langer gezond zelfstandig
  In 2022 hebben we gemeenten geadviseerd over het ouderenbeleid. Ook werkten we aan een brede aanpak op valpreventie. Verder hebben we de wegwijzer bij geldstress gemaakt om professionals te ondersteunen bij het signaleren en bespreken van problemen bij geldzorgen.
 • Wendbare en vitale organisatie
  In maart 2022 waren de verkiezingen voor de gemeenteraad. Dat betekende ook een nieuw bestuur voor GGD regio Utrecht. Samen met het bestuur hebben we de bestuursagenda 2023 – 2027 opgesteld.

Samenwerking

GGDrU is van en voor de 26 gemeenten van de regio Utrecht. Gemeenten zorgen als eigenaren en opdrachtgevers van GGDrU voor de publieke gezondheid van hun inwoners. Dit doen we niet alleen, maar samen met onze partners zoals politie, scholen, buurtnetwerken en de Veiligheidsregio.

Lees ons publieksjaarverslag 2022