Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Veelgestelde vragen NNZ

Onderstaand vind je de meest gestelde vragen tijdens het webinar 'Voorkom onbedoelde zwangerschappen'. Heb je na het lezen nog vragen? Bekijk ook de veelgestelde vragen op de landelijke NNZ website

 • Met welke punten kan ik die cliënt overtuigen die huiverig/ argwanend is voor weer een nieuwe zorgverlener?
  De opzet van NNZ is juist dat er niet een nieuwe zorgverlener bij komt, maar dat de hulp- of zorgverlener waar de cliënt al in begeleiding is, dit gesprek voert en integreert in zijn/haar reguliere werkproces/begeleiding. Annelies de Vos, Inhoudelijk Coördinator Utrecht, ziet het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid: "Het zou mooi zijn als én de huisarts én de verloskundige én de gynaecoloog hetzelfde gesprek voeren en in dezelfde volgorde: kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Dan wordt het heel herkenbaar voor de cliënt."
 • Wat is een goed verhaal naar cliënten toe over NNZ? 
  Een cliënt hoeft het programma Nu Niet Zwanger eigenlijk niet te kennen. Je verkent of een cliënt behoefte heeft aan een gesprek over een kinderwens. Je kunt dit gesprek zelf voeren of hier ondersteuning bij vragen via de Inhoudelijk Coördinator
 • Zijn er al aandachtsfunctionarissen in alle Utrechtse wijken?
  Nog niet in alle Utrechtse wijken zijn aandachtsfunctionarissen, maar er wordt aan gewerkt om uiteindelijk in ieder buurtteam een aandachtsfunctionaris te hebben.
 • Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor financiering?
  Er zijn geen harde richtlijnen te geven wanneer een cliënt wel of niet in aanmerking komt voor vergoeding van anticonceptie. Het hangt ook af van hoeveel middelen er beschikbaar zijn. Uitgangspunt is wel dat wat regulier vergoed wordt vanuit de verzekering, via de verzekering van de cliënt wordt voldaan. 
 • Wat als je niet in Utrecht stad woont? Als ik iemand vanuit een andere plaats naar Amersfoort stuur. Kunnen zij dan wel in aanmerking komen voor de financiële vergoeding via de gemeente Amersfoort?
  Vooralsnog is de ondersteuning vanuit NNZ alleen beschikbaar voor cliënten die woonachtig zijn in Utrecht en Amersfoort. Een keer sparren als professional met de Inhoudelijk Coördinator over een cliënt die niet uit Utrecht of Amersfoort komt kan wel, maar de gelden zijn vooralsnog helaas alleen voor Amersfoort en Utrecht bestemd. Om het programma Nu Niet Zwanger in meer gemeenten op te starten moet een lobby van alle kanten plaatsvinden, niet alleen richting de gemeenten maar ook richting zorgverzekeraars. Hierin kunnen de zorgverleners en hulpverlenersorganisaties zeker ook een rol spelen.
 • We hebben een dame die heel heel kwetsbaar is, zwanger is van haar 3e kindje en echt geen geld heeft (illegaal hier en krijgt zelf niets uitgekeerd. Leven met 4, straks 5 van 1 uitkering van man van <1000euro). Is het zo dat deze mevrouw dit allemaal vergoed zal krijgen? Hoe zeker is dat? Wat kan ik die dame daarover zeggen? Of is het zo dat dit per casus bekeken wordt? Ik denk dat er geen beter voorbeeld is van kwetsbaarheid dan deze cliënt.
  Dit wordt steeds per casus bekeken en altijd in betrokkenheid van de huisarts en eventueel andere betrokken hulpverleners. 
 • Waar kun je de e-learning gesprekstechniek volgen?
  Er is een e-learning van twee uur die bestemd is voor aandachtsfunctionarissen binnen organisaties. Na aanmelding ontvangen de aandachtsfunctionarissen de link naar deze e-learning. Vervolgens krijgen zij een online training van de inhoudelijk coördinatoren van een dagdeel. Eenmaal getraind als aandachtsfunctionaris binnen een organisatie ontvang je een link voor een e-learning van 1 uur voor de overige collega’s binnen je organisatie. Op deze manier kan de methodiek worden geïmplementeerd binnen de organisaties en de kwaliteit van de methodiek wordt geborgd. 
 • Weten de POH-GGZ jeugd ook van jullie?
  Via de coördinator POH GGZ/Jeugd van Huisartsen Eemland zijn de POH-GGZ jeugd geïnformeerd en is er gevraagd of zij interesse hebben om aandachtsfunctionaris te worden. Dit traject wordt nog nader uitgewerkt. 
 • Doen jullie ook iets met jongeren? 
  Ja, jongerenwerk. JGZ en jeugdhulp zijn ook bij Nu Niet zwanger betrokken. 
 • Wordt het aanmelden en het meldsysteem voor het aflopen van de anticonceptie via de VSV werkgroepen gecommuniceerd?
  Het aanmelden voor NNZ is inmiddels bij alle werkgroepen Kwetsbare Zwangeren van de vier VSV’s (Alliant, Eendracht, Uniek en Viva) gecommuniceerd. 
 • Hoe zit het met teenage pregnanties?
  Ook hier proberen we de hulpverlenersorganisaties die werken met kwetsbare jongeren te informeren en enthousiasmeren om met NNZ aan de slag te gaan, Bij een aantal van deze organisaties zijn inmiddels als aandachtsfunctionarissen aangesteld en opgeleid.
 • Wat is het verschil met wat Siriz doet?
  Vanuit Nu Niet Zwanger wordt preventief het gesprek aangegaan over kinderwens, seksualiteit en, bij geen kinderwens op dit moment, anticonceptie. Dat doen in principe de hulpverleners met wie de cliënt toch al te maken heeft. Het is een onderwerp naast de vele onderwerpen waarop de cliënt al bevraagd wordt. Het gesprek is erop gericht de cliënt regie te geven over het plannen van de kinderwens. De gesprekken gaan niet over de zwangerschap en keuze bij onbedoelde zwangerschap. Siriz is (net als FIOM) een hulpverleningsorganisatie waar men terecht kan voor keuzehulpgesprekken op het moment dat er sprake is van een zwangerschap. Nu Niet Zwanger werkt nauw samen met beide organisaties.