Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

 

De Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) van de GGD regio Utrecht richt zich op sociaal kwetsbare mensen. Het betreft mensen die niet eenvoudig zelf de weg naar hulp weten te vinden, daar soms of vragen, of de zorg juist mijden. Zij leiden een gemarginaliseerd bestaan en zijn onvoldoende in staat zijn om in de eigen bestaansvoorwaarden te voorzien. Daarbij is er vaak sprake van meervoudige problematiek (zoals financiële problematiek, verwaarlozing, sociaal isolement).

De GGD werkt hierbij samen met tal van (zorg)organisaties zoals de wijkteams, huisartsen, specialistische zorg zoals GGZ en verslavingszorg, politie, gemeente en woningbouwcorporaties.

OGGZ voor gemeenten en ketenpartners

Indien u als gemeente of (zorg)organisatie wilt overleggen over de maatschappelijke zorg/OGGZ in uw gemeente of informatie wilt hebben over genoemde producten of maatwerk, dan kunt u contact opnemen met de afdeling OGGZ via telefoonnummer: 033-467 82 53. Contactpersoon hiervoor is Mirjam Polak.

De expertise van OGGZ:

  • Ondersteunen bij analyseren (problematische casuïstiek).
  • Ondersteunen en adviseren bij regievoering, inzet actoren.
  • Ondersteunen en adviseren bij implementeren van op-/afschaalmodel.
  • Ondersteunen en adviseren bij inzet dwang/drang.
  • Kennis van (OGGZ) sociale kaart (in regio Utrecht.)
  • De OGGZ denkt in mogelijkheden.