Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Aanvraag ziekteverzuimbegeleiding jeugdarts

 

Ieder kind is wel eens ziek. Dat is niet erg als het incidenteel gebeurt. Problematisch wordt het als kinderen langdurig of frequent ziek zijn.  Zij lopen grotere kans op onderwijsachterstand en sociaal isolement.

Bij langdurig of frequent verzuim werken jeugdgezondheidszorg, onderwijs en leerplicht samen met kind en ouders aan snelle terugkeer naar school. Gezamenlijk wordt een plan van aanpak opgesteld, waarbij gekeken wordt wat een kind nodig heeft om zo optimaal mogelijk te kunnen deelnemen aan het onderwijs.

Kind aanmelden voor ziekteverzuimbegeleiding

Professionals kunnen kinderen aanmelden voor ziekteverzuimbegeleiding bij de jeugdarts. Het kind wordt dan binnen twee weken opgeroepen.

Aanmelding verzuimbegeleiding Jeugdgezondheidszorg

Aanmeldingsformulier ziekteverzuimbegeleiding
Vragen met een * zijn verplicht

Wilt u meer informatie:

Neem dan contact op via info@ggdru.nl of 030-608 60 86 (NIET voor vragen over coronatesten of -vaccinatie).

Zodra u voor Verzenden kiest, geeft u toestemming dat GGDrU deze gegevens mag gebruiken in overeenstemming met onze Privacyverklaring.