Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Meldcode huiselijk geweld & kindermishandeling

 

Veilig Thuis is het Advies- en Meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.

De Meldcode en het Handelingsprotocol

Iedere hulporganisatie en zelfstandige professional ontwikkelt een eigen Meldcode. Daarin moeten in ieder geval de volgende 5 stappen staan:

 • Stap 1: In kaart brengen van signalen.
 • Stap 2: Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van Veilig thuis: het Advies- en Meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Of een deskundige raadplegen op het gebied van letselduiding.
 • Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n).
 • Stap 4: Wegen / beoordelen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Bij twijfel altijd Veilig thuis raadplegen.
 • Stap 5: Beslissen over zelf hulp organiseren of melden.

Als hulpmiddel heeft de overheid een basismodel huiselijk geweld en kindermishandeling opgesteld. Dit model kunt u gebruiken bij het ontwikkelen van een Meldcode.

Overige acties voor de organisatie

Naast de ontwikkeling van een Meldcode moet een organisatie een aantal zaken regelen:

 • Verantwoordelijkheid
  Een organisatie moet benoemen wie de stappen moet doorlopen. Bijvoorbeeld een leerkracht die de signalen bespreekt met de zorgcoördinator van een school. Daarnaast moet de organisatie vastleggen wie eindverantwoordelijk is voor de beslissing om wel of geen melding te doen.
 • Kennis over bepaalde vormen van geweld
  Een organisatie moet aandacht besteden aan bijzondere vormen van geweld. Bijvoorbeeld vrouwelijke genitale verminking en eergerelateerd geweld. Dit vergt van medewerkers extra kennis en vaardigheden.
 • Kindcheck instructies
  Om een Kindcheck te kunnen uitvoeren hebben organisaties instructies nodig. Bij een Kindcheck controleren professionals of er kinderen in een gezin zijn en of ze veilig zijn. Bijvoorbeeld als een ouder een psychische stoornis heeft of verslaafd is. De overheid is bezig met een basishandleiding voor de Kindcheck.
 • Omgang met vertrouwelijke gegevens
  Een organisatie moet vastleggen hoe medewerkers moeten omgaan met vertrouwelijke gegevens.

Wat is de Verwijsindex?

De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals van verschillende organisaties een signaal kunnen afgeven als zij zich zorgen maken over of betrokken zijn bij een kind of jongere. Door de Verwijsindex kunnen professionals elkaar sneller vinden en beter met elkaar en met de ouder(s)/verzorger(s) en het kind of de jongere afstemmen en samenwerken over de best passende ondersteuning en begeleiding. Het signaal dat wordt afgegeven in de Verwijsindex bevat alleen naam, adres en geboortedatum van het kind of de jongere gekoppeld aan de contactgegevens van de professional. Er staat geen inhoudelijke informatie in.

Informatie en toestemming

De professional zal altijd de ouder(s)/verzorger(s) en/of de jongere informeren over het afgeven van een signaal in de Verwijsindex en bij overleg tussen professionals toestemming vragen aan ouder(s)/verzorger(s) en/of de jongere voor het delen van informatie.