Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Tatoeage- en piercingshops

 

In Nederland geldt het Warenwetbesluit tatoeëren en piercen. Deze wetgeving moet hygiënisch werken door de diverse studio's waarborgen. Voordat u mag tatoeëren en piercen heeft u een vergunning nodig. Dit geldt ook voor het aanbrengen van permanente make-up en het prikken van gaatjes in oren en neusvleugels met een piercinginstrument. De GGD geeft deze vergunning af namens het ministerie van VWS.

Aanvraagformulieren voor vergunning en vrijstelling tatoeage en piercing.

U kunt online een vergunning aanvragen via veiligtatoeerenenpiercen.nl. De toezichthouder van de GGD zal na ontvangst van het document een afspraak voor een inspectie met u maken. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag worden kosten in rekening gebracht. De tarieven vindt u in het Menublok Links.

Verlengen bestaande vergunning

De GGD stuurt u 10 weken voordat de vergunning verloopt een herinnering. Uiterlijk 8 weken voor het beëindigen van de oude vergunning, dient een nieuwe vergunning te worden aangevraagd.
De nieuwe vergunning gaat in op de verloopdatum van de oude vergunning. Bent u te laat met uw aanvraag? Dan verloopt uw vergunning exact drie jaar na afgiftedatum. U mag uw werkzaamheden dan niet meer uitvoeren.
Let op, tijdens de inspectie kan de toezichthouder u verzoeken om inzage in een bewijs van inschrijving van de onderneming in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (overeenkomend met de huidige situatie). Tevens kan de toezichthouder u vragen om het identiteitsbewijs in te mogen zien ter verificatie.

Vrijstelling vergunningplicht tatoeëren en piercen op evenementen

Evenementen waar de mogelijkheid wordt geboden om een piercing, een tatoeage of permanente make-up te laten zetten zijn wettelijk verplicht een vrijstelling voor de vergunningplicht van tatoeëren en piercen aan te vragen. Vraag de vrijstelling twee maanden vóór de aanvang van het evenement aan via veiligtatoeerenenpiercen.nl.
Voor het in behandeling nemen van een vrijstelling berekenen wij kosten. U ontvangt van ons een factuur. De tarieven vindt u in het menublok “Links”. In sommige situaties is er een verlaagd tarief mogelijk, indien de GGD beslist dat de beoordeling van de veiligheid met minder inzet kan worden uitgevoerd. Hiervoor is het tenminste noodzakelijk dat:

  • de artiest(en) werkzaam is/zijn bij een ondernemer die in het bezit is van een Nederlandse vergunning voor het gebruik van het gewenste materiaal voor tatoeëren en of piercen; én
  • bij een eerder evenement van uw organisatie of op dezelfde locatie voor dezelfde verrichtingen geen tekortkomingen zijn geconstateerd.

Het is mogelijk dat de toezichthouder aanvullende informatie nodig heeft om te kunnen beoordelen of de vrijstelling hiervoor in aanmerking komt.
De toezichthouder zal na ontvangst van het meldingsformulier controleren of uw evenement aan alle hygiëne-eisen voldoet. Is dit niet het geval, dan mogen er geen tatoeages, piercings of permanente make-up worden gezet. De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) kan dit controleren en legt bij overtredingen boetes op (één boete per tatoeëerder of piercer die op uw evenement aan het werk is). De NVWA kan verder monsters nemen van kleurstoffen, controleert etiketten en kijkt of ondernemers een geldige vergunning hebben.

Wijziging bestaande vergunning

Het is mogelijk om een bestaande vergunning op bepaalde onderdelen te wijzigen, in plaats van dat u hiervoor een nieuwe aanvraag doet. Gebruik hiervoor het e-mailadres: vergunning@ggdru.nl.
Let op; de looptijd van de oorspronkelijke vergunning wijzigt niet. Wanneer een vergunning bijna afloopt kan het dus gunstig zijn om toch een nieuwe aanvraag te doen. U kunt een wijzigingsverzoek indienen als er sprake is van:

  • een verhuizing naar een andere ruimte in het pand dan wel verhuizing naar een andere ruimte buiten het pand, waarvoor vergunning is verleend; of
  • werken met andere materialen in dezelfde categorie als vergund, met tatoeagemateriaal, dan wel met piercingmateriaal. Heeft u een vergunning voor tatoeëren en wilt u ook gaan piercen? Dan heeft u een nieuwe vergunning nodig.

De toezichthouder beoordeelt of de wijziging kan plaatsvinden. Wanneer er positief op uw verzoek wordt beslist, ontvangt u een besluit, waarin de wijziging is opgenomen. Aan het wijzigingsverzoek zijn kosten verbonden.