Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Toezicht bij calamiteiten Wmo

Voor het melden van een calamiteit of geweldsincident kunt u gebruik maken van deze beveiligde link: Meldingsformulier.

Wat is een calamiteit?

Een calamiteit is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van een voorziening en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een cliënt heeft geleid. Bij calamiteiten valt te denken aan onverwachte of niet-beoogde gebeurtenissen als:

  • Onverwacht en onbedoeld overlijden van een cliënt;
  • Suïcide van een cliënt;
  • Overlijden van een ander als gevolg van het handelen van een cliënt;
  • Ernstig en/of blijvend lichamelijk letsel van een cliënt of van een ander als gevolg van het handelen van een cliënt;
  • Ernstig grensoverschrijdend gedrag: fysiek, psychisch en/of seksueel door cliënten, hulpverleners, ouders of verzorgers.

Maar ook onverwachte of onvoorziene gebeurtenissen waarvan u verwacht dat deze kunnen leiden tot maatschappelijke onrust, de verstoring van de openbare orde en/of veiligheidsrisico's.

Wanneer moet een calamiteit gemeld worden?

Als aanbieder van ondersteuning in het kader van de Wmo bent u wettelijk verplicht om calamiteiten en geweldsincidenten te melden bij de toezichthouder. GGDrU hanteert hiervoor een termijn van maximaal 3 werkdagen. Bij twijfel of er wel of niet gemeld moet worden, is het belangrijk om contact op te nemen met een van de toezichthouders. Gezamenlijk kan dan worden besproken wat de vervolgstappen zijn.

In de factsheet ‘Melden calamiteiten en geweld Wmo’  (Lees voor)wordt het meldingsproces toegelicht en in beeld gebracht. 

Wat is de rol van toezicht door GGD regio Utrecht bij calamiteiten?

De toezichthouder van GGDrU is aangewezen door de gemeenten in de provincie Utrecht (uitgezonderd Gemeente Utrecht en Eemnes) om toezicht uit te voeren op de kwaliteit van de Wmo-ondersteuning. Hier valt ook het calamiteitentoezicht onder.

Binnen het calamiteitentoezicht wordt er per calamiteit bekeken in welke vorm het toezicht uitgevoerd wordt. Wanneer er onderzoek vereist is naar aanleiding van een calamiteit, wordt er besloten of de aanbieder het onderzoek zelf uitvoert, of dat de toezichthouder het onderzoek uitvoert. Bij zelfonderzoek door de aanbieder beoordeelt de toezichthouder het opgestelde rapport, waarbij eventueel aanvullende informatie kan worden opgevraagd. De toezichthouder communiceert vervolgens de conclusies en de verbeterpunten aan de desbetreffende gemeente. Hierna sluit de toezichthouder het onderzoek af.

Lees meer over het calamiteitentoezicht in het ‘Protocol calamiteitentoezicht Wmo GGD regio Utrecht’ (te vinden in het menu Downloads). Binnen deze regio is door de gemeenten als ondergrensnorm vastgesteld dat u als aanbieder van Wmo-ondersteuning dient te werken volgens dit calamiteitenprotocol.

Wat is het doel van het calamiteitenonderzoek?

Het calamiteitenonderzoek heeft als doel te leren van de gebeurtenis en passende maatregelen te nemen, zodat de kans op herhaling wordt verkleind en de ondersteuning wordt verbeterd. In het onderzoek gaat het dan ook om vermijdbaarheid en niet om verwijtbaarheid. U kunt hier meer over lezen in de ‘Instructie calamiteitenonderzoek’, te vinden in het menu Downloads. 

Privacyreglement van GGDrU

In het Privacyreglement van GGD regio Utrecht  (Lees voor)vindt u algemene informatie over de omgang met persoonsgegevens en de bescherming van privacy.