Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Veilig verwijzen, mailen en appen

 

GGD regio Utrecht werkt bij het verwijzen, mailen en appen naar externe partners op een veilige manier.

Veilige digitale communicatie bij de Jeugdgezondheidszorg

De professionals van de Jeugdgezondheidszorg van GGD regio Utrecht werken met de diensten Zorgmail (beveiligd verwijzen en beveiligd mailen) en Siilo (beveiligd appen). Deze diensten zijn een verbindende schakel voor een veilige informatieoverdracht van cliëntgegevens. Dit sluit aan op de samenwerkingsafspraken tussen gemeenten, jeugdgezondheidszorg en eerstelijnsvoorzieningen. Een mooie, veilige en belangrijke stap naar een betere samenwerking met externe partners.

Zorgmail

Zorgmail is een beveiligd systeem voor e-mailberichten met privacygevoelige informatie. Alle @ggdru.nl mailadressen kunnen veilig verzenden. Bent u als ketenpartner niet aangesloten bij Zorgmail, dan wordt er een 06-nummer gevraagd voor identificatie. Indien u als ketenpartner een e-mailadres van een professional van de GGDrU heeft kunt u direct met hem of haar mailen, anders kunt u gebruik maken van via het algemene zorgmailadres van GGD regio Utrecht jgzggdregioutrecht@zorgmail.nl met klantnummer 500045886