Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Zorginstellingen

 

Besmettelijke ziekten kunnen ernstige gevolgen hebben. In instellingen voor (verstandelijk) gehandicapten, verpleeghuizen of opvang voor dak- en thuislozen komen veel mensen samen. Het is daarom goed om op die plekken extra te letten op een ongewoon hoog aantal zieken en dit te melden aan de GGD (artikel 26, Wet publieke gezondheid - Wpg). Op die manier kunnen uitbraken van infectieziekten vroegtijdig opgemerkt en bestreden worden. Daarnaast kunnen zorginstellingen ook te maken krijgen met de forensisch arts van de GGD.

Infectieziekten in instellingen

Door het nemen van maatregelen op het gebied van hygiëne, door brononderzoek of door het aanbieden van vaccinaties, kunnen de gevolgen voor anderen worden beperkt.

Wat moeten instellingen melden?

Het gaat om het melden van het verhoogd voorkomen van een aantal aandoeningen die vermoedelijk besmettelijk zijn. Dit betreft dan de volgende aandoeningen:

  • Diarree indien meer dan een derde deel van een groep bewoners in één week klachten heeft.
  • Geelzucht bij één geval (met uitzondering van verpleeg- en verzorgingshuizen).
  • Huiduitslag (vlekjes) bij twee of meer gevallen binnen twee weken in dezelfde groep bewoners. 
  • Schurft bij drie gevallen in dezelfde groep. 
  • Andere ernstige aandoeningen van vermoedelijk infectieuze aard: denk hierbij aan meerdere gevallen van bijvoorbeeld longontsteking of hersenvliesontsteking in korte tijd. 

De GGD zal na een melding onderzoeken waardoor de aandoening wordt veroorzaakt en of maatregelen genomen moeten worden om verspreiding tegen te gaan.

Resistente bacteriën en virussen

Infectieziekten waarop (standaard) antibiotica geen effect (meer) hebben komen steeds meer voor. Multi Resistente Stafylococcus Aureus (MRSA) is daar een voorbeeld van. In instellingen waar mensen worden verzorgd (ziekenhuis, verpleeghuis, verzorgingshuis) kunnen resistente bacteriën vervelende infecties geven aan mensen die toch al kwetsbaar zijn. Dit proberen we te voorkomen.
De GGD geeft adviezen en maatregelen aan instellingen die te maken hebben met resistente bacteriën en virussen. Daarnaast kunt u onder Infectieziekten A-Z nog meer informatie vinden.

Meer informatie over infectieziekten in instellingen

Wilt u (een verhoogd voorkomen van) een infectieziekte melden, of heeft u vragen over besmettelijkheid voor anderen, preventiemaatregelen, hygiëne etc.? Dan kunt u de afdeling Infectieziektebestrijding bellen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur op telefoonnummer 030 - 608 608 6. Het mailadres is infectie@ggdru.nl.

Meldplicht bij niet-natuurlijk overlijden

Zorginstellingsartsen die twijfelen of een patiënt aan een natuurlijke dood is gestorven nemen contact op met de dienstdoende gemeentelijke lijkschouwer. Een aantal artsen van de GGD is door de gemeente aangesteld als gemeentelijk lijkschouwer. Deze artsen zijn geregistreerd als forensisch arts en hebben een 24-uursdienst voor gemeentelijke lijkschouw. De lijkschouwer is oproepbaar via het telefoonnummer 030 - 608 60 18. Bij 2x geen gehoor is de achterwacht oproepbaar via 030 - 608 60 19.

De specialist ouderengeneeskunde vult een formulier in bij melding van een niet-natuurlijk overlijden na een val. In het menu 'Download' vindt u het format, met de toelichting.

Meer informatie vindt u op de pagina forensische geneeskunde.