20 maart 2023

Bestuursagenda 2023-2027: bouwen aan een gezondere regio

Begin dit jaar heeft het bestuur van GGD regio Utrecht (GGDrU) de Bestuursagenda 2023-2027 vastgesteld. De prioriteiten zoals genoemd in de Bestuursagenda 2023-2027 richten zich op drie inhoudelijke pijlers: Kansrijk opgroeien, Gezonde en veilige leefomgeving en Langer gezond zelfstandig. Binnen elke pijler vinden wij het belangrijk om oog te hebben voor kwetsbare groepen om gezondheidsverschillen te verkleinen. Daar zet GGDrU zich voor in.

Kansrijk opgroeien

GGDrU is er voor elk kind in regio Utrecht. We zetten in op het voorkomen en aanpakken van maatschappelijke vraagstukken die een bedreiging voor kinderen kunnen zijn, zoals kindermishandeling, schoolverzuim en armoede. Om alle kinderen en jongeren in regio Utrecht een gelijke kans te bieden om veilig en gezond op te groeien, hebben wij specifieke aandacht voor:

 • Een kansrijke start
 • Veerkracht van jongeren
 • Gezond leerklimaat
 • Preventie jeugdcriminaliteit

Gezonde en veilige leefomgeving

Het op de juiste manier inrichten van de leefomgeving heeft een positieve invloed op onze leefstijl en ons welzijn. Door de leefomgeving voor iedereen gezond te maken en te houden, worden gezondheidsverschillen tussen inwoners in verschillende wijken en gebieden kleiner. GGDrU zet zich in voor een gezonde, veilige leefomgeving door te richten op de volgende thema’s:

 • Gezondheid als (vast) onderdeel van beleid
 • Pandemische paraatheid
 • Gezonde lucht voor iedereen
 • Lokale hitteplannen helpen kwetsbaren
 • Stimuleren van een gezonde voedselomgeving

Langer gezond zelfstandig

Vitaal ouder worden zal als maatschappelijk thema steeds belangrijker worden. Het aantal ouderen in de totale bevolking neemt de komende jaren verder toe en mensen worden steeds ouder. GGDrU zet in op deze pijler aan de hand van de volgende thema’s:

 • Goed voorbereid op de toekomst
 • Preventie van dementie
 • Integrale aanpak valpreventie

Samen bouwen

De Bestuursagenda ’23-’27 van GGDrU staat niet op zichzelf; de agenda sluit aan bij en is onderdeel van ontwikkelingen, netwerken en onderzoeken op regionaal en nationaal niveau. Om gezondheidsachterstanden te verminderen en echte gezondheidswinst te boeken, werken we samen met lokale en regionale partners. Zo bouwen we gezamenlijk aan een gezondere regio, voor nu en in de toekomst.