12 tot 18 jaar

Gezond en veilig opgroeien is belangrijk voor kinderen, ook op de middelbare school. Als je vragen hebt over je gezondheid, zowel lichamelijk als mentaal, kun je contact met ons zoeken. Dit kan telefonisch, via beeldbellen of op locatie. Daarnaast nodigen we je tweemaal gedurende de middelbare schooltijd uit voor het gezondheidsonderzoek ‘Jouw GGD Check’. Dit zal, afhankelijk van je school, in de 1e, 2e, 3e of 4e klas zijn. Onze teams op de middelbare scholen bestaan uit een jeugdarts en een jeugdverpleegkundige. Het onderzoek is gratis, vertrouwelijk en vrijwillig. 

Zelf een afspraak maken?

Misschien heb je wel vragen over je gezondheid of hoe je je voelt, waarover je met een professional wil praten. Dit kan via de chat op JouwGGD.nl, maar het kan ook in een persoonlijk gesprek. Ben je tussen de 12 en 18 jaar oud en wil je een afspraak maken met een jeugdverpleegkundige of jeugdarts? Dat kan via dit formulier. Wil je als ouder een afspraak maken voor je kind tussen de 12 en 18 jaar? Gebruik dan dit formulier.

Gezondheidsonderzoeken op school ‘Jouw GGD Check’

Het doel van het onderzoek is om jongeren stil te laten staan bij hun gezondheid. We willen hun vragen beantwoorden, problemen op tijd opmerken en hen met advies, voorlichting of verwijzing helpen om deze op te lossen.  

 Thema’s in het onderzoek  

 • Lichamelijke gezondheid, zoals lengte/gewicht en onderwerpen als slapen, voeding en klachten
 • Mentale gezondheid, zoals pesten, somberheid en angstklachten
 • Middelengebruik, zoals roken, alcohol en drugs
 • Seksuele ontwikkeling, zoals relaties en vriendschappen
 • Voor jezelf zorgen, zoals zelfstandig zijn en omgaan met geld
 • Sociale omgeving, zoals school, thuis en vrije tijd
 • Beeldschermgebruik, zoals gamen en sociale media
Een scholier praat met een verpleegkundige.

Opbouw van het gezondheidsonderzoek

Het onderzoek ‘Gezond Leven? Check ’t Even!’ bestaat uit een vragenlijst en mogelijk een gesprek. Als het nodig is kunnen we, met deze vragenlijst, advies geven of met de jongere in gesprek gaan als er meer hulp nodig is.  

Jongeren, ouders en mentoren krijgen van tevoren informatie over het onderzoek. Bij de uitnodiging van klas 1 en 2 zit ook een oudervragenlijst. Ook vragen wij de mentor of deze zorgen heeft over je kind. Als de mentor iets wil bespreken moet er altijd toestemming van ouders en/of de jongere zijn.  

 1. Eerst bekijken de jongeren in de klas een filmpje. Deze zijn er voor klas 1 en 2 en voor klas 3 en 4.  
 2. Direct daarna vullen de jongeren in de klas een online vragenlijst in. Deze persoonlijke vragenlijst heet de Jouw GGD Check. (Op scholen voor speciaal onderwijs is dit soms een papieren vragenlijst).  
 3. Door het invullen van de vragenlijst staan jongeren stil bij hun gezondheid. Ook kunnen zij vragen om informatie online of in een gesprek.  
 4. Zij krijgen daarna algemene gezondheidsinformatie en persoonlijke tips. Zij kunnen deze informatie nog zes maanden zien op het account dat zij zelf maken.  
 5. Daarna volgt een persoonlijk contact met de jeugdverpleegkundige of jeugdarts. Door het invullen van de vragenlijst bepaalt de jongere mee waar het gesprek over gaat. In klas 3 en 4 is het afhankelijk van de ingevulde vragenlijst en de beschikbare informatie of de jongere een uitnodiging krijgt voor een gesprek.
 6. In het persoonlijk contact krijgen jongeren afhankelijk van hun probleem of hun vraag een onderzoek of advies. We kunnen ook doorverwijzen.  

Deelname

De Jeugdgezondheidszorg houdt vanuit een wettelijke taak zicht op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Dit om problemen op tijd te helpen signaleren en voorkomen. Ook zonder uitnodiging kun jij of je kind altijd een afspraak maken met iemand van het schoolteam om zorgen of twijfels te bespreken. Deelname aan het onderzoek is niet verplicht. Het is wel fijn als de jongere wordt afgemeld als hij/zij niet meedoet. Jongeren vanaf 12 jaar mogen zelf beslissen of ze mee willen doen. Neemt je kind niet deel aan het onderzoek? Dan neemt ons team Jeugdgezondheidszorg mogelijk contact op om te overleggen.   

Schema 2023-2024

 • Klas 1 vmbo basis en kader en vmbo-GT
 • Klas 2 vmbo-GT, havo en vwo
 • Klas 3 en 4 vmbo basis, kader en vmbo-GT*
 • Klas 4 vmbo-GT, havo en vwo*

* Op basis van selectie uit de vragenlijst

JouwGGD.nl

Speciaal voor leerlingen op het voortgezet onderwijs is er een website waar zij veel informatie kunnen vinden. Hier kunnen zij vragen stellen via de chat, het forum, of de mail: www.jouwggd.nl.   

Privacy

Wij gaan vertrouwelijk om met wat de jongeren invullen en bespreken tijdens het gezondheidsonderzoek. Alleen de jeugdverpleegkundige of jeugdarts van de school van jouw kind ziet de antwoorden. Alle informatie valt onder het medisch beroepsgeheim. Dit betekent dat deze informatie alleen met toestemming van de jongere kan worden besproken met anderen. De gegevens worden per school samengevoegd en anoniem gebruikt om gemeenten en scholen te adviseren over gezondheidsbeleid. Het digitale gegevensbestand wordt volgens de privacyrichtlijnen van de GGD anoniem bewaard. Meer over de privacyrichtlijnen vindt u op onze pagina over privacy.