ANBI

Naam instelling

GGD regio Utrecht: Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht.

Fiscaal nummer

RSIN: 83.53.475

Postadres

Postbus 51, 3700 AB Zeist
Overige adressen: zie Locaties

Doelstelling

Het behartigen van de belangen van de gemeenten op het gebied van de publieke gezondheid. Zie ook de pagina Over de GGD.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Zie pagina Over de GGD.

Namen van de bestuurders

Het algemeen bestuur van GGD regio Utrecht bestaat uit 26 leden, die vanuit de colleges van de deelnemende gemeenten worden aangewezen. Het algemeen bestuur kiest uit zijn midden 6 leden voor het dagelijks bestuur. Daarnaast wijst het algemeen bestuur een voorzitter aan, die zowel voorzitter is van het algemeen – als dagelijks bestuur. De directeur van de GGD is ook secretaris van het bestuur. Zie voor een overzicht van de bestuurders pagina Bestuur GGDrU.

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid personeel en directie conform CAO SGO.
De bestuurders ontvangen geen vergoedingen of beloningen vanuit de GGD.

Verslag uitgeoefende activiteiten

Lees hier de publieksversie van ons Jaarverslag 2022.

Formulier publicatieplicht

Formulier publicatieplicht Algemeen 2022-2023

Financiële verantwoording

Zie Jaarverslag 2022 GGDrU.