Bestuur

Wethouders van de 26 gemeenten in de regio Utrecht vormen het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD. Meestal zijn deze wethouders de portefeuillehouders volksgezondheid in hun gemeente.
Het Dagelijks Bestuur (DB) bestaat uit zeven personen en is samengesteld uit afgevaardigden van de vijf regionale adviescommissies, de voorzitter van de bestuurscommissie Midden-Nederland en de voorzitter; de wethouder van de gemeente Utrecht.

Bestuur GGD regio Utrecht

De Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht wordt bestuurd door de 26 gemeenten in de regio, via het Dagelijks Bestuur, het Algemeen Bestuur en de Bestuurscommissie.

Algemeen Bestuur (AB)

De GGD is een gezondheidsdienst op basis van een gemeenschappelijke regeling tussen 26 gemeenten in de regio Utrecht. Het Algemeen Bestuur van GGDrU wordt gevormd door wethouders deze gemeenten. Meestal zijn dit de wethouders met de portefeuillehouders volksgezondheid in hun gemeente. Het bestuur stelt de hooflijnen van het beleid, de begroting en de jaarrekening van de GGD vast. Zij vergaderen zo’n vijf keer per jaar. Het Algemeen Bestuur kent vijf regionale adviescommissies, voor iedere regio één. Het Algemeen Bestuur laat zich adviseren door de adviescommissie Financiën en Bedrijfsvoering.

De vergaderdata van het AB in 2023

2023: 29 maart, 17 mei, 5 juli, 1 november en 6 december

Bestuursagenda 2023 – 2027

Lees hier de bestuursagenda 2023 – 2027.

Vergaderstukken AB

Bestuurscommissie

De Bestuurscommissie Midden-Nederland (BC) wordt gevormd door de 25 portefeuillehouders uit de vijf regio’s (exclusief gemeente Utrecht) die de GGD kent. Sinds september 2016 zijn de voorheen separate vergaderingen van AB en BC gecombineerd tot één gezamenlijke vergadering. De AB- en BC-leden vergaderen zo’n vijf keer per jaar.

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur is belast met de dagelijkse aansturing van de GGD en bereidt de vergaderingen van het Algemeen Bestuur voor. Dit Dagelijks Bestuur bestaat uit zeven personen en is samengesteld uit afgevaardigden van de vijf regionale adviescommissies, de voorzitter van de bestuurscommissie Midden-Nederland en de voorzitter, de wethouder van de gemeente Utrecht. Zij vergaderen ongeveer acht keer per jaar. De vergaderingen van het Dagelijks Bestuur zijn besloten.

De vergaderdata van het DB in 2023

2023: 18 januari, 22 februari, 22 maart, 5 april, 24 mei, 22 juni, 30 augustus, 20 september, 8 november en 4 december

Overzicht van de DB-leden:

Dhr. E. Eerenberg (wethouder in Utrecht) Voorzitter
Mw. L. van Aalst (wethouder in Soest) Vice-voorzitter / voorzitter bestuurscommissie Midden-Nederland
Dhr. M. Beek (wethouder in Veenendaal)
Mw. A. Dekker (wethouder in Bunnik)
Mw. M. Pennarts (wethouder in Woerden)
Mw. M. Paffen (wethouder in Amersfoort)
Mw. E. Schell (wethouder IJsselstein)