Zorgen en overlast melden

De OGGZ is een team binnen de GGD en staat voor: Openbare Geestelijke Gezondheidszorg. Team OGGZ richt zich op sociaal kwetsbare mensen. Het gaat om mensen die het moeilijk vinden hulp te vragen of de zorg mijden. Het melden van zorgen en overlast is belangrijk om problemen zichtbaar te maken.

Sociaal kwetsbare mensen vallen vaak buiten de samenleving en zijn onvoldoende in staat om in hun eigen bestaansvoorwaarden te voorzien. Ook hebben zijn vaak op diverse gebieden problemen. Denk hierbij o.a. aan: financiële problematiek, verwaarlozing, sociaal isolement en verward gedrag. Dit doen wij niet alleen. Wij werken hierbij samen met tal van (zorg)organisaties. Denk aan wijkteams, huisartsen, specialistische zorg zoals GGZ en verslavingszorg, politie, gemeente, schuldhulpverlening en woningbouwcorporaties.

Hoe kan GGDrU hulp bieden bij zorgen en overlast?

Meer informatie

Onder de kop ‘Hoe kan de GGD hulp bieden bij zorgen en overlast?’ lees je welk formulier je nodig hebt.