Meldformulier OGGZ

De juiste melding maken

In dit formulier heb je drie keuzes: Meld- en Adviespunt Bezorgd (MAB), Aanpak Woonhygiënische Problematiek (WHP) of Melding Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WvGGZ). Om het juiste formulier te kiezen lees je eerst de uitleg onder ‘Hoe kan de GGD hulp bieden bij zorgen en overlast?‘.