Mentale gezondheid

Een slechte mentale gezondheid kan voor veel problemen zorgen. Mentale problemen zoals een depressieve stoornis of angststoornis hebben een grote impact op je leven. Hoe herken je mentale problemen bij jezelf of anderen, en wat kun je eraan doen?

Mentale gezondheid: wat is het en hoe kun je problemen voorkomen?

Bijna de helft van de Nederlanders krijgt wel een keer te maken met mentale gezondheidsproblemen tijdens zijn of haar leven. Dit kan bijvoorbeeld een depressieve stoornis of een angststoornis zijn. Deze klachten nemen afgelopen jaren toe vanwege een toename in stress en spanning. De klachten die je hebt kunnen ervoor zorgen dat je niet snel geneigd bent hulp te zoeken of erover te praten. Terwijl dit juist van groot belang is, en een eerste stap kan zijn om je beter te voelen. Of dit nou met familie, een vriend(in), je buren, je huisarts of een GGD-medewerker is.

Herkennen van eenzaamheid of depressie

Het herkennen van mentale problemen is niet altijd eenvoudig. Mensen praten er vaak niet graag over. Het lastige is dat de klachten en de signalen per persoon verschillend kunnen zijn. Depressieve mensen hebben meestal met name last van somberheid. Ook verliezen ze de interesse in de mensen en de dingen om zich heen. Daarnaast zijn er nog veel meer symptomen. Wie een depressie heeft kan last hebben van eetproblemen, slaapproblemen, moeite met concentreren of terugkerende gedachten aan de dood of zelfdoding. Mensen met een angststoornis kunnen bijvoorbeeld meer teruggetrokken zijn, of ze durven geen sociale contacten meer aan te gaan.

Een persoon zit in een regenjas op een bankje.

Wanneer ben je kwetsbaar voor depressie of een slechte mentale gezondheid?

Mensen die gevoelig zijn voor mentale problemen zijn pas bevallen moeders, jongeren, en (chronisch) zieken. Verder ook mantelzorgers, werknemers in stressvolle beroepen, alleenstaande ouders, werklozen en ouderen.
Lichamelijke klachten kunnen soms wijzen op depressieve gevoelens. Dat vraagt niet alleen om goede signalering (bijv. door de huisarts), maar ook om samenwerking omdat oplossingen vaak geboden worden door meerdere organisaties samen. Probeer dus toch tijdig hulp te zoeken, zodat je sneller weer beter in je vel zit.