Vaccinaties voor kinderen en jongeren

Alle kinderen hebben het recht om gezond en veilig op te groeien. Vaccinaties voor kinderen en jongeren zijn daarom belangrijk. De vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma beschermen kinderen tegen ernstige ziektes, zoals kinkhoest en polio. De prikken worden gratis gegeven bij de Jeugdgezondheidszorg van GGD regio Utrecht. Dat gebeurt op het consultatiebureau of tijdens een vaccinatie-sessie bij jou in de buurt.

Vaccinaties en de afspraak

Vaccinatie van kinderen en jongeren gebeurt op verschillende leeftijden. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) stuurt informatie hierover naar ouders via de post. De prikken en de leeftijden waarop ze gegeven worden staan in dit schema op Rijksvaccinatieprogramma.nl.

Een afspraak maken

Je krijgt een uitnodiging voor de prikken. Baby’s en peuters krijgen de vaccinaties op het consultatiebureau. Schoolkinderen worden geprikt tijdens een vaccinatie-sessie bij jou in de buurt.

Neem het volgende mee naar het consultatiebureau of een vaccinatie-sessie:

  • De oproepkaarten van het RIVM;
  • Het vaccinatiebewijs van het RIVM: dit is het stempelboekje waarin de prikken opgeschreven worden.

Benieuwd hoe een vaccinatie-sessie werkt? Bekijk de video

Vaccinatie-afspraak wijzigen (algemeen)

Lukt het echt niet om te komen op de tijd en datum die vermeld staan in de brief van het RIVM? Bel dan naar GGDrU voor een nieuwe afspraak: 033-460 00 46 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00-17.00 uur).

Vaccinatie inhalen

Heeft je kind een vaccinatie gemist of wil je weten of je kind een vaccinatie heeft gemist? Bel dan naar GGD regio Utrecht: 033-460 00 46 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00-17.00 uur).

Informatie delen met het RIVM

Het RIVM regelt het Rijksvaccinatieprogramma in Nederland. Het RIVM stuurt informatie via de post naar ouders en jongeren. Daarnaast houdt het RIVM bij of een kind zijn prikken op tijd heeft gekregen en of het Rijksvaccinatieprogramma goed werkt.

De Jeugdgezondheidszorg noteert in het dossier van het kind welke prik gegeven is. Als je toestemming geeft, sturen wij deze informatie door naar het RIVM. Het gaat om de volgende informatie: vaccinatie, naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht en BSN. Deze informatie wordt gebruikt door het RIVM. Het RIVM controleert dan of een kind de prikken op tijd gekregen heeft. Als een kind prikken mist, stuurt het RIVM een extra herinneringsoproep. Ook kan het RIVM een vaccinatiebewijs printen, als ouders het eigen vaccinatiebewijs kwijt zijn. Meer redenen vind je op de website van het RIVM.

Als er geen toestemming is, worden er geen persoonsgegevens naar het RIVM doorgestuurd. De toestemming kan ook altijd weer aangepast worden, als ouders of jongeren dat willen.

Aan wie moet toestemming worden gevraagd?

  • Kind tot de leeftijd van 12 jaar: ouders geven wel of geen toestemming.
  • Kind tussen 12 en 16 jaar: ouders en kind beslissen samen of ze wel of geen toestemming geven.
  • Jongere vanaf 16 jaar: de jongere geeft wel of geen toestemming.

Heb je vragen over de vaccinaties of twijfel je? Neem contact op!