5 mei 2023

Informatie Hepatitis B

Op 7 februari 2023 is de NHG-Standaard Virushepatitis en andere leveraandoeningen gedeeltelijk herzien op het onderdeel hepatitis B. Hoewel wij ervan uitgaan dat u hiervan op de hoogte bent, willen wij u graag nogmaals attenderen op de wijzigingen. Het betreft wijzigingen in het verwijsbeleid rondom patiënten met chronische hepatitis B, zodat elk patiënt de juiste en actuele zorg ontvangt.

logo ggd regio utrecht

Voorheen werden patiënten met een ‘inactieve’ chronische hepatitis B (tegenwoordig wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen actieve en inactieve chronische hepatitis B) terugverwezen naar de huisarts voor vervolg. De laatste jaren zijn er echter nieuwe diagnostische en therapeutische mogelijkheden, waardoor waarschijnlijk een deel van deze patiënten niet de zorg krijgt die ze zouden krijgen als ze recenter waren verwezen. Het is daarom van belang dat deze, net als alle andere hepatitis B patiënten, worden doorverwezen naar de hepatitisbehandelaar voor herbeoordeling en indicatiestelling voor eventuele behandeling met medicatie en/of screening op hepatocellulair carcinoom.

Om dit te kunnen bewerkstelligen staat in het artikel in Huisarts en Wetenschap een suggestie voor huisartsen voor het opsporen en benaderen van de patiënten gedaan: “Mogelijkheden zijn aankaarten bij patiënten die op het spreekuur komen of opsporing via een selectie in het HIS. Patiënten met de diagnose chronische hepatitis B kunnen worden geselecteerd in het HIS door een overzicht te maken van patiënten met ICPC-code D72.04 Drager hepatitis B/chronische hepatitis B.” Hoe u dit beleid uiteindelijk vormgeeft, wordt aan u overgelaten.

Alle wijzigingen zijn te vinden in het NHG-nieuwsbericht van 7 februari 2023. In het nieuwsbericht wordt tevens verwezen naar een e-learning die gebaseerd is op de herziene NHG-Standaard. Patiëntinformatie over leverontsteking, vetlever en leverschade op Thuisarts.nl zijn eveneens vernieuwd in lijn met de standaard. Bovendien zijn aanpassingen aangebracht aan de tekst over bloedonderzoek op leverenzymen. Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.