Disclaimer

E-mail

De informatie in dit bericht is vertrouwelijk en is bij wet beschermd. Het bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Als u niet de beoogde ontvanger bent, wordt u hierbij geïnformeerd dat elk gebruik, verspreiding of reproductie ten strengste verboden is. Als u niet de geadresseerde bent, neem dan contact op met de afzender per kerende e-mail en vernietig alle kopieën van het originele bericht.

Disclaimer website

De inhoud van de website GGDrU.nl is met uiterste zorgvuldigheid tot stand gebracht. De inhoud wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd. GGDrU kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de website. GGDrU kan in het bijzonder niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de website. De op de website opgenomen informatie en data is ontleend aan openbare bronnen. De website dient als platform voor de ontsluiting van deze informatie en data. De afnemer van de informatie en data op deze website is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie en data. Eventuele suggesties en opmerkingen kunt u mailen naar communicatie@ggdru.nl.