Kennisateliers

GGD regio Utrecht organiseert samen met ketenpartners regelmatig Kennisateliers over actuele onderwerpen op het gebied van gezondheid. Tijdens deze Kennisateliers delen verschillende partijen kennis en ervaringen over uiteenlopende thema’s. Per Kennisatelier staat één thema centraal en daar gaan we het gesprek over aan. Inspirerende bijeenkomsten waar we verbindingen leggen en elkaar ontmoeten! Heb je ideeën of thema’s die je graag terugziet in één van de Kennisateliers? Of wil je meer weten over deze bijeenkomsten? Neem gerust contact met ons op via: shuizinga@ggdru.nl

Voor wie is het kennisatelier

Ambtenaren/Wethouders volksgezondheid, onderwijs en jeugd en professionals uit regio Utrecht.

Eerstvolgend kennisatelier: 10 november 2022 ‘Van Data naar Doen!’

Op 10 november (verplaatst: dit was eerst 22 september) organiseert GGD regio Utrecht het kennisatelier ‘Van Data naar Doen!’.
Locatie: Wijkservicepunt Noord, Johan van Oldenbarneveltlaan 103, Zeist.
Hoe zorgen we ervoor dat de data die we hebben zo goed mogelijk benut worden om doelen te stellen en deze daadwerkelijk te realiseren binnen een gemeente, wijk of buurt? In het kennisatelier ‘Van data naar doen’ staan we aan de hand van voorbeelden uit de praktijk stil bij de mogelijkheden en kansen voor gebruik van data bij het realiseren van (gezondheids)doelen binnen jouw gemeente.

Aanmelden kan tot 4 november 17:00 uur.
Na je aanmelding krijg je een ontvangstbevestiging. Heb je die niet ontvangen? Controleer dan het opgegeven e-mailadres en je spambox(/ongewenste mail).

Het formulier is niet meer beschikbaar. Aanmelden kan helaas niet meer.

Wil je meer weten over deze bijeenkomsten?

Neem gerust contact met ons op via

s.huizinga@ggdru.nl