3 juni 2024

GGD regio Utrecht op de Utrecht Canal Pride 2024

Op zaterdag 1 juni 2024 voer GGD regio Utrecht mee tijdens de Utrecht Canal Pride. Op de boot van GGDrU was volop aandacht voor het thema consent, aansluitend op de campagne van Utrecht Pride: ‘U belong’ – jij doet ertoe!

GGDrU pride boot
Hier foto plaatsen

Consent is sexy!

Consent vragen is niet altijd makkelijk. Via borden en banners motiveerde GGDrU de bezoekers van Pride Utrecht te oefenen om elkaar om consent te vragen: ‘Mag ik je zoenen?’ Dat leverde enthousiaste reacties uit het publiek op, mensen wezen degene naast zich op het bord, knikten naar elkaar en zoenden elkaar vol passie!

Inzet voor lhbtqia+-gemeenschap

GGDrU zet zich in voor de lhbtqia+-gemeenschap en werkt aan de acceptatie van gender- en seksuele diversiteit. Dat doen we via bijvoorbeeld voorlichting op scholen en het bijdragen aan de toegankelijkheid van seksuele gezondheidszorg voor lhbtqia+-personen. GGDrU biedt aanvullende seksuele gezondheidszorg, zoals hulp bij vragen rondom identiteit, seksualiteit, gender, soa, PrEP, veilige seks en plezierige seks. Ook werkt GGDrU samen met Colored Qollective om Transkliniek Utrecht mogelijk te maken, waar de trans- en non-binaire gemeenschap in een kwetsbare positie laagdrempelig toegang tot hormoonzorg en seksuele gezondheidszorg krijgt.

Seks op een positieve manier

Bij GGDrU benaderen we seks op een positieve manier: binnen de spreekkamer, maar ook bij trainingen voor docenten. We ondersteunen scholen bij aandacht voor relationele en seksuele vorming. Op die manier versterken we een veilig klimaat op scholen waar kinderen en jongeren hun identiteit kunnen ontdekken en zich ontwikkelen in een veilige omgeving.

Een veilig schoolklimaat is cruciaal voor kinderen en jongeren. Uit de meest recente Gezondheidsmonitor Jeugd van GGD regio Utrecht blijkt namelijk dat jongeren vaker discriminatie ervaren (van 16% in 2019 naar 19% in 2023) en dat ‘het normaal vinden’ van homoseksualiteit is gedaald. In 2019 vond 71% van de jongeren homoseksualiteit normaal, in 2023 is dat gedaald tot slechts 46%.

Het is belangrijk dat jongeren kunnen opgroeien in een omgeving waar zij zich veilig voelen, waar ruimte is voor diversiteit en waar ze zichzelf kunnen zijn.