Stadsplateau 1 (4e etage), 3521 AZ Utrecht.

Wil je zeker zijn van een plek?

Bel dan naar de afdeling via 030-850 78 10 (tussen 13.00-15.00 uur) of mail tbc@ggdru.nl. Ook voor vragen kun je ons mailen.

OP MAANDAG 2 OKTOBER EN MAANDAG 23 OKTOBER IS DE AFDELING TBC GESLOTEN.

THE DEPARTMENT TBC IS CLOSED ON MONDAY OCTOBER 2nd AND MONDAY OCTOBER 23rd.

Wat moet je meenemen naar een tbc-afspraak?

  • jouw paspoort, rijbewijs of ID-kaart waar jouw Burgerservicenummer (BSN) op staat;
  • jouw verzekeringspas;
  • de naam en het adres van jouw huisarts.

Kun je niet komen?

Laat het ons enkele dagen van tevoren weten. Bel naar 030-850 78 10 of mail naar tbc@ggdru.nl.
Zet in de mail: je naam, je telefoonnummer, je geboortedatum en de datum en tijd van de afspraak.

Tbc-afspraak maken voor speciale groepen

Asielzoekers

Asielzoekers worden door de GGD opgeroepen op grond van de COA-administratie. Voor het eerste onderzoek moet je ook het formulier ‘Verklaring uitgevoerd onderzoek op tbc’ meenemen.

Emigranten/tbc-vrij verklaring/zeevarende

Emigreer je naar Zuid-Afrika? Neem dan een formulier van de ambassade mee.
Ben je zeevarend? Neem dan het monsterboekje mee.

Immigrant / IND-keuring

Maandag, dinsdag en vrijdag 8.30-11.15 uur
Immigrant / IND-keuring 18 jaar en ouder: paspoort en het ingevulde IND-formulier meenemen
Immigrant / IND-keuring onder de 18 jaar: er wordt een Mantouxtest uitgevoerd. De Mantouxtest wordt 2 tot 3 dagen na het zetten op de afdeling gecontroleerd. Niet op donderdag.

BCG vaccinatie voor kinderen onder 1 jaar

Kinderen die een gratis BCG-vaccinatie mogen hebben, krijgen een uitnodiging. Kun je niet komen op de dag dat je uitgenodigd bent? Bel dan om een nieuwe afspraak te maken.
Meer informatie over tuberculose- en BCG-vaccinatie voor kinderen.

Het zetten en/of aflezen van een Mantouxtest

Voor het zetten en aflezen van de Mantoux-test kun je zonder afspraak binnenlopen van 8.45-11.30 uur (Ook als de Mantoux-test bij een andere GGD is gezet of bij de longpolikliniek van een ziekenhuis).
Let op: Op donderdag wordt de Mantoux niet gezet/ On thursday we do not give the skintest injection.

Mantoux zetten/skintest injection

Maandag / Monday
Dinsdag / Tuesday
Woensdag niet / not on wednesdays
Donderdag niet / not on thursdays
Vrijdag / Friday

—>
—>
—>
—>
—>

Mantoux aflezen/skintest reading

Donderdag / Thursday
Donderdag / Thursday
weekend gesloten/closed
weekend gesloten/closed
Maandag / Monday

Meer informatie over tuberculose en de afdeling Tuberculosebestrijding

Parkeren en routebeschrijving

Parkeren mindervaliden

In de directe omgeving van het Stadskantoor op het Jaarbeursplein zijn parkeerplekken voor mindervaliden. Vanaf daar ga je met de lift naar de ingang van het Stadskantoor op het Stadsplateau. Ook is het mogelijk om te parkeren op het parkeerterrein van de Jaarbeurs. Op vertoon van een geldige landelijke invalidenparkeerkaart kun je hier parkeren.