GGD Gezondheidsmonitor 2022 Volwassenen & Ouderen 2022

Hoe gaat het met de inwoners van GGD regio Utrecht na 2,5 jaar corona? De coronacrisis heeft ieders leven beïnvloed. Wij brengen daarom de gevolgen van de coronaperiode op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van inwoners van 18 jaar en ouder in kaart. Dit doen we in samenwerking met het RIVM, het CBS en de andere GGD’en.

Bijna 58.000 willekeurig gekozen mensen uit de regio Utrecht worden benaderd om mee te doen aan dit vragenlijstonderzoek. Zij kunnen vanaf 6 september een uitnodiging voor het onderzoek ontvangen. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, participatie en corona. Het onderzoek loopt tot begin december.

Extra meting

De GGD Gezondheidsmonitor voeren we normaal gesproken eens per vier jaar uit. Nu doen we een extra meting waarbij we ook kijken naar de gevolgen van de coronaperiode. Met de resultaten bekijken we per gemeente wat nodig is om de gezondheid van inwoners te verbeteren.

Deelname

Het Centraal Bureau voor de Statistiek selecteert willekeurig personen die worden uitgenodigd voor deelname aan de GGD Gezondheidsmonitor 2022. Zij vormen een goede afspiegeling van de bevolking. Deze groep inwoners krijgt een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. Dit kan online of schriftelijk. Personen die niet geselecteerd zijn, kunnen niet aan dit onderzoek deelnemen.

Uitgenodigd

Heb je een uitnodiging ontvangen? Dan is deelname is vrijwillig. GGD regio Utrecht stelt je deelname wel zeer op prijs. Met de resultaten kan GGD regio Utrecht gemeenten en andere overheidsinstanties goed adviseren over het gezondheidsbeleid voor de komende jaren. En houden we daarbij rekening met de impact van corona op de levens van onze inwoners.

Meer informatie

Wil je meer weten over het onderzoek of over hoe wij omgaan met je privacy? Kijk dan bij de veelgestelde vragen en inkijkexemplaar vragenlijst.