(Huis)artsen

Gemeenten moeten maatregelen nemen die ervoor zorgen dat overdracht van infectieziekten zo veel mogelijk voorkomen wordt. Artsen kunnen bij de afdeling Infectieziektebestrijding terecht voor het melden van een infectieziekte of intercollegiaal overleg.

Meldplicht infectieziekten

Artsen, laboratoria en instellingen moeten bepaalde infectieziekten melden bij de GGD. Dit is wettelijk verplicht. Op de website van het RIVM staat voor welke infectieziekten dit geldt. Er zijn 4 verschillende groepen meldingsplichtige ziekten: A, B1, B2 en C. A-ziekten moeten al bij een verdenking gemeld worden aan de GGD.

Het melden van een infectieziekte kan telefonisch of via zorgmail bij het team Infectieziektebestrijding.

NB. Gevallen van tuberculose moeten gemeld worden bij Team Tuberculosebestrijding.

Zorginstellingen kunnen uitbraken van infectieziekten (artikel 26 meldingen) ook digitaal melden via MUIZ.

Wat doet de GGD na een melding van een infectieziekte?

Naar aanleiding van de melding beoordelen wij of het nodig is om maatregelen te nemen, zoals

  • Bron- en/of contactonderzoek doen
  • Profylaxe regelen voor contacten
  • Aanvullende diagnostiek laten doen
  • Voorlichting geven over de besmettelijkheid en de preventie van de infectieziekte waar het om gaat

Welke maatregelen er genomen worden, is per situatie verschillend

Bereikbaarheid team Infectieziektebestrijding

Zijn er vragen, wil je overleggen of een melding doen? Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8.30-17.00 uur via het nummer 030-608 60 86. Hier krijg je een medewerker van het Klantcontactcentrum te spreken die je zo mogelijk zal doorverbinden met de voorwacht van de afdeling infectieziektebestrijding.
Je kunt ook een mail sturen naar infectie@ggdru.nl. Iemand van het team neemt zo snel mogelijk contact met je op.

Buiten kantooruren kan de Meldkamer Ambulance (MKA) Utrecht (030-219 94 45) de dienstdoend arts infectieziektebestrijding oproepen. De dienstdoend arts neemt in de avond, of in het weekend binnen 15 minuten contact met je op.

Informatie Scabiës (schurft)

Seksuele gezondheid

De afdeling Seksuele Gezondheid van de GGD helpt bij vragen over seksualiteit, soa’s en hiv. We proberen om soa’s te voorkomen, op te sporen en te bestrijden. Dit is een belangrijke taak van de GGD.

PrEP-zorg

Naast het houden van spreekuren voor soa en hiv onderzoek en seksualiteitshulpverlening voeren wij ook de landelijke PrEP-regeling uit. Deze regeling voorziet in PrEP-zorg en verstrekking van hiv-preventietabletten voor mensen met een hoog risico op hiv.

Er zijn ook steeds meer huisartsen die PrEP-zorg uitvoeren. Samen met hen kunnen we de behoevende personen in Nederland voorzien van PrEP. Naast dat de GGD zelf PrEP-zorg levert zijn wij ook een expertisecentrum. Dit houdt in dat wij benaderbaar zijn voor alle vragen rondom PrEP-zorg. Ook kunnen wij bijvoorbeeld helpen/ondersteunen bij het opstarten van PrEP-zorg.

Contact Team Seksuele Gezondheid

Voor intercollegiaal overleg kun je contact opnemen met 030-800 33 21 (op werkdagen bereikbaar tussen 9.00-12.00 uur en 13.30-16.30 uur) of mail naar seksuelegezondheid@ggdru.nl of prep@ggdru.nl.