(Huis)artsen

Gemeenten moeten maatregelen nemen die ervoor zorgen dat overdracht van infectieziekten zo veel mogelijk voorkomen wordt. Artsen kunnen bij de afdeling Infectieziektebestrijding terecht voor het melden van een infectieziekte of intercollegiaal overleg.

Bereikbaarheid

Zijn er vragen, wil je overleggen of een melding doen? Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8.30-17.00 uur via het nummer 030-608 60 86. Hier word je doorverbonden naar de voorwacht infectieziektebestrijding.
Je kunt ook een mail sturen naar infectie@ggdru.nl. Team Infectieziektebestrijding neemt zo snel mogelijk contact met je op.

Buiten kantooruren kan de Meldkamer Ambulance (MKA) Utrecht (030-219 94 45) de dienstdoend arts infectieziektebestrijding oproepen. De dienstdoend arts neemt binnen 15 minuten contact met je op.

Meldingsplicht infectieziekten

Artsen en laboratoria die een besmettelijke ziekte vaststellen, moeten dat aan de GGD melden. A- ziekten dienen al bij verdenking gemeld te worden aan de GGD. Dit betreft MERS-coronavirussen, COVID-19, apenpokken, pokken, polio, SARS en virale hemorragische koorts.

Het melden van een infectieziekte kan telefonisch of via zorgmail bij het team Infectieziektebestrijding. Ook is het mogelijk om uitbraken van infectieziekten (artikel 26 meldingen) digitaal te melden via MUIZ.