Tattoo en piercingshops

Bij het aanbrengen van tatoeages, piercings en permanente make-up is hygiëne erg belangrijk. Als je een tattoo, piercing of permanente make-up aanbrengt en niet hygiënisch werkt, lopen de klant en jijzelf risico op een infectie. Denk bijvoorbeeld aan Hepatitis B, Hepatitis C of hiv. GGDrU controleert tattoo- en piercingshops en bekijkt of ze veilig werken.

Hygiënerichtlijnen 

Om de risico’s te beperken zijn er richtlijnen opgesteld die zijn vastgelegd in de Warenwet. Kijk voor de richtlijnen op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM): 

Voor elke vorm van tatoeëren, waaronder het plaatsen van permanente make-up, is sinds januari 2022 de Europese norm EN 17169:2020 van toepassing. Deze norm is wettelijk aangewezen en vervangt vanaf die datum de voormalige hygiënerichtlijn voor tatoeëren en voor permanente make-up. De link naar de Nederlandse vertaling van de norm vind je hier: NEN-EN 17169 (norm voor tatoeëren en PMU) | RIVM
Voor meer informatie, achtergronden, aanvullingen en uitzonderingen, zie de Toelichting op de norm.
Ook moet je voldoen aan de Europese norm NEN-EN 17169 en de REACH-verordening. In de REACH-verordening staat dat je met veilige inkten moet werken. Op de website van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) lees je hier meer over

Vergunning nodig 

Iedereen die tatoeëert, permanente make-up of cosmetische tatoeages aanbrengt, piercet of gaatjes prikt in kraakbeen van oren en neuzen met een piercinginstrument, heeft een vergunning nodig om dit te mogen doen. GGDrU controleert deze bedrijven en bekijkt of ze veilig werken volgens de wettelijke hygiënerichtlijnen. Als dat zo is, dan verlenen wij de vergunning. Een vergunning is drie jaar geldig. 
Als de GGD signalen of klachten krijgt waaruit blijkt dat een bedrijf niet volgens de richtlijnen werkt, kan de GGD een bezoek brengen en maatregelen nemen. Bedrijven zonder vergunning zijn in overtreding en riskeren een boete. Je kan een melding doen bij de GGD of bij de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA).

Vergunning aanvragen en aanpassen 

Wil je een vergunning aanvragen of aanpassen? Dan kun je het aanvraagformulier downloaden op de website veilig tatoeëren en piercen: www.veiligtatoeerenenpiercen.nl

Werken op een evenement 

Ga je tatoeëren, piercen of permanente make-up zetten op een evenement? Dan moet de organisator van het evenement twee maanden voordat het evenement plaatsvindt een vrijstelling voor de vergunningplicht regelen. Dit is verplicht. De vrijstellingsaanvraag is te vinden op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Op deze website vind je ook de eisen voor tatoeëren en piercen op een evenement.

Opleidingen 

In Nederland hoef je geen opleiding te hebben voor het aanbrengen van tatoeages, piercings en permanente make-up. Dit verandert de komende jaren. Sommige bedrijven bieden wel opleidingen aan. Zij geven vaak aan dat zij hiervoor de goedkeuring hebben van de GGD. Dit is onjuist. De GGD doet geen enkele uitspraak over de kwaliteit van deze opleidingen.