Registratie en toezicht kinderopvang

Kinderopvangvoorzieningen en gastouder(bureau)s moeten zich houden aan de Wet kinderopvang (WKO). De toezichthouders van de GGD controleren of dat ook gebeurt. Want jonge kinderen zijn kwetsbaar. De eerste jaren van een kind beïnvloeden zijn latere ontwikkeling. Daarom is kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving belangrijk.

Registratie kinderopvang 

Ben je van plan een kinderopvang, gastouderbureau of gastouderopvang te starten? Lees dan hier hoe je je kan registreren. Doorloop eerst het stappenplan:

Hierna kan je een aanvraag doen voor registratie als houder van een kinderopvang en/of gastouder(bureau). 

Een aanvraag doen

Als je een locatie wilt openen, kan je een aanvraag voor registratie indienen bij de gemeente. Kijk hiervoor op de website van jouw gemeente. In de volgende gemeenten registreer je je via GGD regio Utrecht:

 • Amersfoort 
 • Baarn 
 • Bunschoten
 • Eemnes 
 • Montfoort  
 • Woudenberg

Gebruik voor deze gemeenten de formulieren van de Rijksoverheid: 

En stuur het aanvraagformulier met de gevraagde documenten naar registratie@ggdru.nl. Of per post naar:  
GGD regio Utrecht 
Afdeling Toezicht en Advies  
Postbus 51  
3700 AB Zeist  

Hoe gaat het verder na je aanvraag? 

Nadat je jouw registratie hebt aangevraagd, voert de GGD een inspectie uit. De GGD controleert of de te openen kinderopvang voldoet aan alle kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang (WKO). Voldoe je aan de kwaliteitseisen, dan wordt jouw kinderopvang opgenomen in het ‘Landelijk Register Kinderopvang’ (LRK). Het duurt maximaal 10 weken voordat je geregistreerd bent.
Let op: je kan pas starten met het aanbieden van kinderopvang nadat je in het LRK geregistreerd staat. Een aantal gemeenten berekent kosten voor het aanvragen van een registratie. De bedragen staan op de website van de gemeente. 

Heb je vragen over jouw registratie? 

Neem dan contact op via registratie@ggdru.nl of telefoonnummer: 030-850 78 80.   

Wijziging Kinderopvang doorgeven

Een wijziging kan je doorgeven aan de gemeente. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan een wijziging van het aantal kindplaatsen, een verhuizing, het aanbieden van voorschoolse educatie of een wijziging van houder. Kijk hiervoor op de website van jouw gemeente. In de volgende gemeenten geef je een wijziging door via GGD regio Utrecht:  

 • Amersfoort 
 • Baarn 
 • Bunschoten 
 • Eemnes 
 • Montfoort  
 • Woudenberg

Gebruik voor een wijziging bij deze gemeenten de wijzigingsformulieren van de Rijksoverheid:   

En stuur het wijzigingsformulier per mail naar registratie@ggdru.nl. Of per post naar:  
GGD regio Utrecht, afdeling Toezicht en Advies , Postbus 51, 3700 AB Zeist  

Toezicht kinderopvang 

Inspectie 

De GGD houdt jaarlijks toezicht op kinderdagverblijven, buitenschoolse opvanglocaties en gastouder(bureau)s binnen de regio. Deze toezichtbezoeken vinden aangekondigd en onaangekondigd plaats. De toezichthouders onderzoeken of de instellingen zich houden aan de wettelijke eisen op het gebied van: 

 • Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving; 
 • Pedagogisch klimaat; 
 • Personeel en groepen;
 • Veiligheid en gezondheid;
 • Accommodatie; 
 • Ouderrecht.  

De inspectierapporten zijn in te zien in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).  

Wat gebeurt er als er iets niet in orde is? 

De GGD geeft gemeenten advies voor handhaving als kindercentra niet voldoen aan de wet. De gemeente zet dan passende maatregelen in. De gemeente gebruikt hierbij informatie uit het inspectierapport van de voorziening, de Wet- en regelgeving en het gemeentelijke handhavingsbeleid. De gemeente heeft de volgende mogelijkheden tot haar beschikking:

 • Aanwijzing;
 • Last onder dwangsom;
 • Opleggen van een bestuurlijke boete;
 • Exploitatieverbod;
 • Verwijdering uit LRK.

Bij uitzondering kan de GGD de opvang direct stop zetten met een schriftelijk bevel. Een locatie mag dan bijvoorbeeld tijdelijk een medewerker niet inzetten of bijvoorbeeld in één van de groepen geen kinderen opvangen totdat de overtreding is opgelost. 

Handhaving gemeenten Baarn, Bunschoten, Montfoort en Woudenberg 

GGD regio Utrecht doet ‘lichte’ handhavingstrajecten voor de gemeenten Baarn, Bunschoten, Montfoort en Woudenberg. De GGD kan bijvoorbeeld een aanwijzing geven om binnen een afgesproken termijn een vastgestelde tekortkoming op te lossen.