3 januari 2024

Wat betekent de Omgevingswet voor jou?

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. De Omgevingswet voegt 26 wetten samen in één nieuwe wet. Het wordt daardoor makkelijker om te begrijpen wat ergens wel en niet mag. Bijvoorbeeld voor bouwen, milieu en natuur. Als je zelf iets wil veranderen aan je woning, tuin of buurt kun je voortaan terecht bij het Omgevingsloket. 

Hier foto plaatsen

Overzichtelijker en eenvoudiger

De Omgevingswet regelt van alles over de ruimte waarin we wonen en werken. De overheid wil met de Omgevingswet die regels eenvoudiger en duidelijker maken. Het wordt daardoor makkelijker om te begrijpen wat ergens wel en niet mag. Door de Omgevingswet mogen gemeenten en provincies ook meer zelf bepalen. Bijvoorbeeld voor bouwen, milieu en natuur. Gemeenten kunnen daardoor meer met inwoners meedenken.

Meedenken over plannen?

Gemeenten moeten inwoners en bedrijven ook meer de kans geven om mee te denken over belangrijke veranderingen in hun omgeving. Wil de gemeente iets veranderen in jouw omgeving? Bijvoorbeeld een nieuwe weg of een nieuwe wijk aanleggen bij jou in de buurt? Dan moet de gemeente de buurt de kans geven om met ideeën en voorstellen te komen. Daardoor wordt het plan waarschijnlijk beter én is er meer steun voor de veranderingen in de buurt.

Wat verandert er voor jou?

Als je zelf iets wil veranderen aan je woning, tuin of buurt krijg je voortaan te maken met het Omgevingsloket. Wil je bijvoorbeeld een boom kappen of een schuurtje bouwen? Dan vind je alle informatie over wat je moet weten en regelen in dit digitale loket. Je kunt er bijvoorbeeld nagaan of je een vergunning nodig hebt. En als dat zo is, kun je hem ook direct in het Omgevingsloket aanvragen. Via het Omgevingsloket kun je ook gemakkelijk overleggen met je gemeente.

Wat doet de GGD?

De GGD adviseert gemeenten bij bijvoorbeeld omgevingsplannen die invloed hebben op gezondheid, milieu en veiligheid. Daarbij letten we niet alleen op het beschermen van de gezondheid en thema’s als veiligheid, luchtkwaliteit en geluid. We kijken ook hoe de omgeving gezond gedrag kan stimuleren. De omgeving moet het mensen gemakkelijk maken om te bewegen, te ontmoeten en gezond te leven. 

Meer weten over de Omgevingswet? Kijk op de website van de Rijksoverheid of informeer bij je eigen gemeente.