Wet open overheid (Woo)

In de Wet open overheid (Woo) staat hoe de overheid zorgt voor het openbaar maken van haar stukken. Bijvoorbeeld wanneer iemand daarom vraagt. De Woo is bedoeld om de overheid en overheidsinstanties transparanter te maken en regelt je recht op informatie.


Op deze pagina vind je in de toekomst de ingediende verzoeken en bijbehorende documenten, die GGD regio Utrecht openbaar maakt na een Woo-verzoek.

Contact

Wil je meer weten over openbaarheid bij de GGD en Woo? Neem dan contact op met het directiesecretariaat van GGD regio Utrecht: Directiesecretariaat@ggdru.nl.