24 april 2024

Jaaroverzicht: terugblik op het jaar 2023

In 2023 heeft GGD regio Utrecht  zich  gericht op verschillende gezondheidsthema’s uit de Bestuursagenda 2023-2027. De prioriteiten van deze agenda zijn gebaseerd op vier pijlers: Kansrijk opgroeien, Gezonde en veilige leefomgeving, Langer gezond zelfstandig en Wendbare en vitale organisatie. Het Jaaroverzicht 2023 biedt in hoofdlijnen een terugblik op de activiteiten van vorig jaar.

Hier foto plaatsen

Kansrijk opgroeien

Om alle kinderen en jongeren in de regio Utrecht gelijke kansen te bieden voor een veilige en gezonde ontwikkeling, lag onze specifieke aandacht op:
• Vroegtijdige signalering
• Ondersteuning van kwetsbare kinderen
• Verbeteringen in de dienstverlening van de jeugdgezondheidszorg
• Vijf jaar Kansrijke Start
• Ontwikkelingen rondom de vaccinatiegraad
• Toenemende druk op de mentale gezondheid van jongeren
• Uitbreiding van Nu Niet Zwanger naar de gehele regio Utrecht
• Stimulering van een gezonde schoolomgeving

Gezonde en veilige leefomgeving

Een goed ingerichte leefomgeving heeft een positieve invloed op onze levensstijl en welzijn. Door te streven naar een gezonde en veilige leefomgeving voor iedereen, proberen we gezondheidsverschillen tussen inwoners in verschillende wijken te verkleinen. GGDrU richtte zich onder andere op de volgende thema’s:

  • Hitte en gezondheid
  • Bestrijding van infectieziekten
  • Toename van meldingen bij het Meld- en Adviespunt Bezorgd

Langer gezond zelfstandig

Met een vergrijzende bevolking wordt vitaal ouder worden steeds belangrijker. In het Jaaroverzicht 2023 een korte terugblik op de volgende thema’s:

  • Valpreventie
  • Wijkaanpak ‘Een rookvrij leven voor iedereen’
  • Advisering over rookvrije omgevingen
  • Campagne ‘We zijn zelf het medicijn’
  • Uitvoering van panelonderzoeken

Wendbare en vitale organisatie

Een samenleving in voortdurende ontwikkeling vereist een organisatie die flexibel meebeweegt. In dat kader hebben de volgende acties plaatsgevonden:

  • Lancering van het Team Crisis paraat
  • Terugkeer naar het hoofdkantoor in Zeist