1 februari 2024

Jongvolwassenen zoeken deskundige hulp en oplossingen voor vertrouwen in de toekomst

In het voorjaar van 2023 heeft GGD regio Utrecht een panelonderzoek uitgevoerd naar het vertrouwen in de eigen toekomst onder jongvolwassenen in de leeftijdscategorie van 16 tot 25 jaar. Het onderzoek richtte zich op zorgen, de invloed hiervan op het dagelijkse leven en de behoefte aan deskundige hulp en advies. Uit de resultaten blijkt dat vertrouwen in de toekomst voor veel van de respondenten een uitdaging is.

Hier foto plaatsen

Uit het panelonderzoek blijkt dat 16% van de respondenten geen tot weinig vertrouwen heeft in de toekomst, terwijl bijna de helft (49%) aangeeft matig tot redelijk vertrouwen te hebben. De vier voornaamste ontwikkelingen die een negatieve invloed hebben op het vertrouwen in de eigen toekomst zijn, in volgorde van meeste naar minste invloed: krapte en betaalbaarheid op de woningmarkt, klimaatverandering, inflatie, en mentale gezondheidsproblemen onder jongeren.

Opvallend is dat 18% van de respondenten aangeeft weinig steun te ervaren bij zorgen over hun eigen toekomst, en 3% zegt bij helemaal niemand terecht te kunnen.

Vertrouwen vergroten

Om het vertrouwen in de toekomst te vergroten, wordt zowel individuele als maatschappelijke hulp en actie voorgesteld:

Individueel:

  • Financiële hulp, bijvoorbeeld voor studiekosten, stijgende energieprijzen, of het kunnen bekostigen van een eerste woning.
  • Een (life) coach, die kan helpen zorgen te bespreken en financiële plannen op te stellen.
  • Hulp bij het vinden van een betaalbare woning.
  • Meer educatie over mentale gezondheid en beter toegankelijke hulp.

Maatschappelijk:

  • Erkenning van problemen en onzekerheden onder jongvolwassenen door de overheid.
  • Inzicht in concrete toekomstscenario’s, zelfs als ze niet positief zijn, met begrip van de reikwijdte en grenzen van eigen handelingsvermogen.
  • Een regering die actie onderneemt, met name op het gebied van betaalbare woningen en klimaatmaatregelen.

Jongvolwassenen hopen hiermee niet alleen individueel geholpen te worden, maar ook dat er op maatschappelijk niveau meer bewustwording en actie komt om de uitdagingen waar zij mee te maken hebben aan te pakken. De resultaten van dit onderzoek kunnen dienen als een belangrijke leidraad voor beleidsmakers en instanties om het welzijn en de toekomstperspectieven van jongvolwassenen te verbeteren.*

Bekijk de factsheet

* Qua samenstelling is dit panel niet representatief voor de hele regio. De resultaten van dit onderzoek kunnen daardoor niet zonder meer vertaald worden naar de gemiddelde inwoner, maar geven wel een goede indicatie voor wat er leeft onder de doelgroep.