16 mei 2024

Mazelen in regio Utrecht: update 16 mei 2024

Wat is mazelen?

Mazelen is een erg besmettelijke infectieziekte die wordt veroorzaakt door een virus. De ziekte begint met koorts, hangerigheid, (neus)verkoudheid en hoesten. Na 3 tot 7 dagen ontstaan rode vlekjes op de huid. Eerst achter de oren, daarna over het hele lichaam. Kinderen met mazelen krijgen soms ook oorontsteking of longontsteking.

Wie is beschermd tegen mazelen?

Vrijwel alle volwassenen die geboren zijn voor 1965 zijn in aanraking geweest met mazelen. Zij hebben weerstand hiertegen opgebouwd. Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door het RIVM. Vanaf 1976 worden mazelenvaccinaties aangeboden aan alle kinderen. Volwassenen geboren tussen 1965 en 1975 zijn beschermd als zij mazelen hebben doorgemaakt, of buiten het Rijksvaccinatieprogramma om zijn gevaccineerd door bijvoorbeeld de huisarts.  

Als volwassene kun je de mazelenvaccinatie nog krijgen. Bijvoorbeeld als je je zorgen maakt omdat je als kind geen BMR-vaccinatie hebt gehad. Of als je nooit mazelen hebt gehad. Aan deze vaccinatie voor volwassenen zijn kosten verbonden. Hier vind je meer informatie over de mazelenvaccinatie voor volwassenen.

Mazelenvaccinatie voor kinderen

Door de dalende vaccinatiegraad neemt het risico op verspreiding van het mazelenvirus toe, omdat mazelen erg besmettelijk is. Kinderen kunnen zowel op de leeftijd van 14 maanden en als 9-jarige gevaccineerd worden tegen mazelen via het Rijksvaccinatieprogramma. De aangeboden BMR-vaccinatie (bof-, mazelen- en rode hond-vaccinatie) beschermt tegen mazelen. Mochten kinderen deze vaccinatiemomenten hebben gemist, dan adviseert de GGD hen om zich alsnog te laten vaccineren via het Rijksvaccinatieprogramma.

Is je kind (tot 18) nog niet gevaccineerd tegen mazelen? Bel Jeugdgezondheidszorg GGD regio Utrecht voor de afspraakmogelijkheden 033-460 00 46.


Nieuwsbericht 13 mei 2024

Mazelen in regio Utrecht: update 13 mei 2024

Sinds 1 mei zijn er geen nieuwe, bevestigde gevallen van mazelen geconstateerd in de regio van GGD regio Utrecht.

In de afgelopen periode heeft GGD regio Utrecht twee meldingen ontvangen van mazelen in de regio. Eén van de besmettingen is via bron- en contactonderzoek herleidbaar naar de mazelenuitbraak in Brabant, het mazelenvirus van de andere besmetting komt overeen met het virus van de mazelenuitbraak in Brabant.

Bij een eventuele nieuwe besmetting geven we de betrokkenen maatwerkadvies.

Mazelenvaccinatie voor kinderen

Door de dalende vaccinatiegraad neemt het risico op verspreiding van het mazelenvirus toe, omdat mazelen erg besmettelijk is. Kinderen kunnen zowel op de leeftijd van 14 maanden en als 9-jarige gevaccineerd worden tegen mazelen via het Rijksvaccinatieprogramma. De aangeboden BMR-vaccinatie (bof-, mazelen- en rode hond-vaccinatie) beschermt tegen mazelen. Mochten kinderen deze vaccinatiemomenten hebben gemist, dan adviseert de GGD hen om zich alsnog te laten vaccineren via het Rijksvaccinatieprogramma.

Is je kind (tot 18) nog niet gevaccineerd tegen mazelen? Bel Jeugdgezondheidszorg GGD regio Utrecht voor de afspraakmogelijkheden 033-460 00 46.

Wat is mazelen?

Informatie over mazelen lees je hier.


Nieuwsbericht 1 mei 2024

Mazelen in regio Utrecht: update 1 mei 2024

In de afgelopen periode heeft GGD regio Utrecht twee meldingen ontvangen van mazelen in de regio. Uit het bron- en contactonderzoek dat de GGD uitvoert, blijkt tot op heden niet dat deze twee gevallen met elkaar te maken hebben.

Er is met deze twee individuele besmettingen nog geen sprake van een uitbraak of een cluster in onze regio. Bij een eventuele nieuwe besmetting geven we de betrokkenen maatwerkadvies.

Wat is mazelen?

Informatie over mazelen lees je hier.

Mazelenvaccinatie voor kinderen

Door de dalende vaccinatiegraad neemt het risico op verspreiding van het mazelenvirus toe, omdat mazelen erg besmettelijk is. Kinderen kunnen zowel op de leeftijd van 14 maanden en als 9-jarige gevaccineerd worden tegen mazelen via het Rijksvaccinatieprogramma. De aangeboden BMR-vaccinatie (bof-, mazelen- en rode hond-vaccinatie) beschermt tegen mazelen. Mochten kinderen deze vaccinatiemomenten hebben gemist, dan adviseert de GGD hen om zich alsnog te laten vaccineren via het Rijksvaccinatieprogramma.

Is je kind (tot 18) nog niet gevaccineerd tegen mazelen? Bel Jeugdgezondheidszorg GGD regio Utrecht voor de afspraakmogelijkheden 033-460 00 46.


Nieuwsbericht 19 april 2024

Eerste geval van mazelen in regio Utrecht 

Maandag 15 april 2024 is bij een minderjarige inwoner mazelen vastgesteld. Medewerkers van GGD regio Utrecht staan in contact met de familie en hebben hen geïnformeerd over de noodzakelijke maatregelen.

Na de melding is GGD regio Utrecht direct gestart met het bron- en contactonderzoek, en dit onderzoek is momenteel gaande. Er is op dit moment geen sprake van een uitbraak, vooralsnog zijn er geen andere gevallen van mazelen vastgesteld in de regio. De familie van de patiënt is door GGD regio Utrecht geïnformeerd over leefregels om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt, waaronder thuisisolatie en vermijding van contact met jonge baby’s, zwangeren of mensen met een ernstig verminderde afweer tijdens de besmettelijke periode.

Wat is mazelen?

Informatie over mazelen lees je hier.

Is je kind (tot 18) nog niet gevaccineerd tegen mazelen? Maak een afspraak bij Jeugdgezondheidszorg GGD regio Utrecht voor een afspraak. Bel naar 033-460 00 46 of mail naar jeugdvaccinaties@ggdru.nl.