Hulp bij schokkende gebeurtenissen

Als er plotseling iets gebeurt dat als schokkend wordt ervaren (een incident), dan kan dat een organisatie uit balans brengen. De GGD organiseert de psychosociale hulpverlening en biedt zo deskundig advies en ondersteuning bij een incident. 

Verdrietkoffers

Wij bieden verdrietkoffers aan voor alle organisaties kinderopvang en scholen uit regio Utrecht (uitgezonderd de stad Utrecht). De koffers kunnen in Zeist (De Dreef 5, 3706 BR) opgehaald worden en moeten ook op deze locatie weer worden teruggebracht. Het is altijd verstandig om de jeugdverpleegkundige, die verbonden is aan jouw school, op de hoogte te brengen van de situatie! Reserveer een verdrietkoffer bij ons Serviceplein per mail. Er is ook veel informatie online te vinden op www.digitalerouwkoffer.nl.
Ook handig: protocol Begeleiding van school bij rouw en verdriet (JGZ).

Overlijden op school, ontvoering, vermissing, suïcide, vermoeden van seksueel misbruik of andere situaties 

Een plotselinge nare gebeurtenis, een ramp of incident kan het team, de kinderen en de ouders raken. Je kunt bij een incident denken aan: 

  • Rouw en verlies, doordat een leerling, lid van het team of een ouder plotseling overlijdt; 
  • Ontvoering of vermissing van leerling of kind en/of lid van het team; 
  • Vermoedens van seksueel misbruik / seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen de muren
  • Suïcide van een leerling of een teamlid; 
  • Andere situaties die het leven in jouw organisatie uit balans dreigen te brengen. 

Bij een incident kun je contact opnemen met de GGD. Je krijgt dan zo spoedig mogelijk contact met de medewerker die met je kijkt wat er is gebeurd, wat er reeds gedaan is en waar je ondersteuning wenst.

Contact tijdens kantooruren: Team Psychosociale Hulpverlening Jeugd (PSH Jeugd)

Het team PSH Jeugd bestaat uit medewerkers (gedragswetenschappers, artsen en jeugdverpleegkundigen) die zijn getraind in het omgaan met incidenten. Het team kan meedenken, advies geven of meelezen met eventueel te verzenden brieven aan betrokkenen. Ook kunnen we helpen met het opstellen van een draaiboek.
Het team PSH Jeugd is dagelijks tijdens kantooruren te bereiken via 033- 460 00 46 of 030-608 60 86. Vraag naar de dienstdoende PSH’er Jeugd. Je wordt dan doorverbonden. 

Contact buiten kantooruren: Coördinator Psychosociale hulpverlening (PSH)

De GGD is wettelijk verplicht de psychosociale hulpverlening bij rampen en calamiteiten te coördineren. Daarom is 24 uur per dag een medewerker van de GGD bereikbaar die deze coördinerende rol op zich neemt. In overleg bekijken we welke behoefte er is. Vervolgens bekijken we, afhankelijk van de soort gebeurtenis, met welke partners we de psychosociale hulp kunnen bieden. We werken daarvoor samen met Slachtofferhulp Nederland, GGZ en Maatschappelijk Werk.
In de avonden en het weekend verloopt het contact via de coördinator Psychosociale Hulpverlening (PSH). In geval van een gebeurtenis buiten kantooruren, waarbij maatschappelijke onrust kan ontstaan, is de Meldkamer Ambulancezorg bereikbaar via: 030-219 94 11.

Hulp bij schokkende gebeurtenissen

Tijdens kantooruren via team Psychosociale Hulpverlening Jeugd via: 033-460 00 46 (Service Center) | In de avonden en het weekend de coördinator PSH via 030-219 94 11 (Meldkamer Ambulancezorg)