Jeugdgezondheidszorg op de middelbare school

Alle kinderen in het werkgebied van de GGD regio Utrecht krijgen op het voortgezet onderwijs tweemaal een uitnodiging voor een onderzoek van de GGD. Dit onderzoek is gratis en deelname eraan is vrijwillig.
Het is een vervolg op de onderzoeken die kinderen in het basisonderwijs hebben gehad. 

Gezondheidsonderzoek ‘Jouw GGD Check’

In het werkgebied van GGD regio Utrecht wordt ‘Jouw GGD Check’ aangeboden: een gezondheidsonderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van een digitale vragenlijst. De vragenlijst is gericht op items die in deze leeftijdsfase bij de leerling spelen. Denk daarbij naast lichamelijke gezondheid aan leefstijlthema’s als alcohol, roken, voeding en beweging, maar ook aan weerbaarheid, zelfstandigheid, stemmingswisselingen en sociale problemen als pesten. Door problemen vroegtijdig op te sporen kan op tijd met leerlingen, ouders en school naar een oplossing worden gezocht. 

De jeugdverpleegkundige of jeugdarts gaat in op aandachtspunten die bij de vragenlijst naar boven zijn gekomen en specifieke vragen van leerlingen. Je vindt hier informatie die je nodig kan hebben als mentor/docent.