Zorgen om een leerling

Alle kinderen verdienen een zo goed mogelijke plek in het onderwijs. Toch maak jij je soms als leraar of mentor zorgen over een leerling. Omdat die bijvoorbeeld niet lekker in zijn vel lijkt te zitten, lichamelijke problemen heeft of moeilijk gedrag laat zien. 

De jeugdarts en jeugdverpleegkundige

De jeugdarts en jeugdverpleegkundige van je school kennen het kind en gezin vaak al langer. Zij hebben gegevens over het lichamelijke, sociale en emotionele ontwikkelen van het kind en de omgeving. Door met school de zorgen te bespreken kan de jeugdarts of jeugdverpleegkundige meedenken en adviezen geven. De school kan in overleg met ouders een extra onderzoek of gesprek bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige aanvragen. De leerling en ouders krijgen dan binnen 3 weken een oproep voor een extra onderzoek. De jeugdarts kan als het nodig is verwijzen naar de huisarts, een medisch specialist of een andere hulpverlener. 

Hulp bij zorgen of calamiteiten

Voor hulp bij calamiteiten, zoals een overlijden, vermissing of vermoeden van misbruik, kun je op deze pagina meer informatie vinden. Daarnaast kun je altijd contact opnemen met de jeugdverpleegkundige of jeugdarts van je school. Bijvoorbeeld om vragen te stellen of anoniem zorgen te bespreken. 

Aanvragen extra onderzoek of gesprek

Heb je als leerkracht vragen of zorgen over de ontwikkeling of de gezondheid van een kind op jouw school? Via dit formulier kun je een onderzoek/gesprek aanvragen bij de GGD.

Download informatie

Meer informatie

Contact JGZ

De Jeugdgezondheidszorg is bereikbaar op werkdagen van 08.00–17.00 uur via 033–460 00 46 (Service Center) of stuur een mail naar:

jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl