3 juni 2024

Mentale gezondheid heeft blijvende aandacht nodig

Deze week is het de Week van de Mentale Gezondheid. Een week om meer begrip voor en bewustzijn te creëren over mentale gezondheid in de samenleving. Dat is nodig. Want Nederland staat hoog op de ranglijst van gelukkigste landen, maar het aantal mensen met mentale klachten blijft stijgen. Dit is ook in onze regio zo.

Hier foto plaatsen

Mentale gezondheid

Zo zijn minder jongeren positief over hun eigen gezondheid dan voorgaande jaren. Ook hun mentale welbevinden laat na de coronapandemie geen herstel zien. Met name meisjes ervaren hun mentale gezondheid als minder goed. Dit blijkt uit de Gezondheidsmonitor Jeugd.

Voor volwassenen heeft mentale gezondheid ook blijvende aandacht nodig. Zo blijkt uit cijfers in onze Gezondheidsatlas dat in 2022 1 op de 10 volwassenen een hoog risico op angststoornissen en/of depressieve klachten heeft. Vergeleken met voorgaande onderzoeken in 2012-2020 is dit een toename van 6%. Ook het aantal volwassenen dat (zeer) sterk eenzaam is, is gestegen. In 2012 was 1 op de 13 volwassenen (zeer) sterk eenzaam in 2022 was dit toegenomen tot 1 op de 7 volwassenen. 

Daarnaast neemt het aantal mensen met dementie de komende jaren erg toe. GGD regio Utrecht (GGDrU) zet hierop in met de campagne We zijn zelf het medicijn. Hiermee willen we mensen bewust maken van de invloed van leefstijl op de gezondheid van de hersenen.

We doen niet alleen onderzoek om inzicht te krijgen in het welbevinden van onze inwoners. We staan ook in direct contact, bijvoorbeeld met gezinnen en jongeren via de Jeugdgezondheidszorg. Ook zetten onze Gezonde School adviseurs zich in om samen met beleidsmedewerkers van scholen het schoolbeleid op het gebied van welbevinden te versterken. Daarnaast heeft GGD regio Utrecht een Jongerenpanel. In dit panel zitten jongeren die hun ervaring inzetten bij onderzoeken of projecten. Hierbij kan het gaan om het geven van feedback, het delen van ervaringen, het onderzoek uitvoeren, tot het mee laten ontwikkelen van een tool voor de praktijk. Zo brengen we de kennis vanuit de praktijk samen met kennis vanuit onderzoek en beleid.

Kennis- en adviesfunctie

GGD regio Utrecht heeft een kennis- en adviesrol richting gemeenten. GGDrU zet zich dan ook op diverse manieren in om samen met gemeenten en partners bij te dragen aan de missie om de mentale gezondheid van alle inwoners te versterken. Daarom besteden we deze week extra aandacht aan mentale gezondheid. Zo promoten we bijvoorbeeld de campagne Hey het is oké om jongeren te vertellen dat het oplucht om met iemand te praten als je je even niet oké voelt.