Gezondheidsbevordering

Het team Gezondheidsbevordering van GGD regio Utrecht (GGDrU) ondersteunt en adviseert gemeenten op verschillende (beleids)terreinen. Bijvoorbeeld bij vraagstukken over beleid, valpreventie, middelenpreventie, mentaal welbevinden, positieve gezondheid en een gezonde leefomgeving. Team gezondheidsbevordering werkt hierbij intern samen met accounthouders, epidemiologen en andere taakvelden van de GGDrU.

Advies en ondersteuning

Bij het team gezondheidsbevordering draait het om het bevorderen én beschermen van de gezondheid van alle inwoners in de regio Utrecht. De adviseurs gezondheidsbevordering richten zich zoveel mogelijk op collectieve preventie. Daarbij kijken zij naar samenleving als geheel en hebben extra oog voor kwetsbaren in de samenleving.
Wil je weten wat wij voor jouw gemeente kunnen betekenen? Neem dan contact op met de accounthouder in jouw gemeente.

Accounthouders

Team Gezondheidsbevordering

Het team Gezondheidsbevordering van GGDrU is in opdracht van gemeenten betrokken bij diverse thema’s in de rol van bijvoorbeeld projectcoördinator, adviseur of sparringpartner. GGDrU is op de hoogte van de laatste landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen op het gebied van gezondheid en preventie en werkt zoveel mogelijk volgens erkende interventies.

Hieronder volgen per thema een aantal projecten en programma’s waar het team gezondheidsbevordering van de GGDrU bij betrokken is en dus gemeenten in kunnen ondersteunen:

Beleidsadvisering

Het team adviseert en ondersteunt bij het ontwikkelen van volksgezondheidsbeleid en bij het positioneren van gezondheid binnen andere beleidsstukken. Denk hierbij aan de omgevingsvisie, kader sociaal domein etc. Het team Gezondheidsbevordering werkt hierbij intern samen met accounthouders, epidemiologen en andere taakvelden van de GGDrU.

Gezonde School

Welke kansen voor een gezonde leefstijl bij de jeugd liggen in uw gemeente? Het programma Gezonde School kan veel betekenen voor uw lokale en regionale inzet op een gezonde jeugd. Het team Gezondheidsbevordering Jeugd denkt graag met u mee en ondersteunt de scholen in uw gemeente. Lees meer.

Langer gezond zelfstandig

Middelenpreventie

Gezond gewicht

Overige (preventieve) interventies