Een Gezonde School

Een gezonde leefstijl in het DNA van elke school. Dat is de missie van het programma Gezonde School. Het programma helpt scholen in het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo om te werken aan een gezonde leefstijl. Gaat jouw school ook aan de slag met de Gezonde School-aanpak? Op deze pagina lees je wat Gezonde School is en hoe de GGD kan ondersteunen.

Hoe werkt de Gezonde School-aanpak?

De Gezonde School-aanpak is een effectieve manier om aan gezondheid te werken. Het programma helpt scholen in het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs om te werken aan een gezonde leefstijl. In zes stappen werk je planmatig en structureel aan een gekozen gezondheidsthema, bijvoorbeeld Voeding, Bewegen en sport, Milieu en natuur, Relaties en seksualiteit, Roken, alcohol- en drugspreventie of Welbevinden. De werkwijze gaat uit van wat de school al doet, bouwt hierop voort en sluit aan bij de wensen en behoeften van het schoolteam.

Voor meer informatie over de gezondheidsthema’s klik je op jouw onderwijssoort: primair onderwijsspeciaal onderwijsvoortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Gezondeschool.nl, Marieke Duijsters fotografie.

Vignet Gezonde School

Scholen die structureel aan gezondheid werken, kunnen het vignet Gezonde School aanvragen en zich profileren als Gezonde School. Daarmee laat je aan leerlingen, leerkrachten, ouders en anderen zien dat gezondheid een belangrijk thema is op jullie school. Met het vignet mag een school zich voor drie jaar Gezonde School noemen. Voor meer informatie over (de aanvraag van) het vignet klik je op jouw onderwijssoort: primair onderwijs, speciaal onderwijsvoortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Wil je advies en ondersteuning?

De adviseurs Gezondheidsbevordering (Gezonde School-adviseurs) van GGD regio Utrecht adviseren en begeleiden scholen bij elke stap van de Gezonde School-aanpak. Onze adviseur bekijkt samen met de school wat er op school al gebeurt rondom gezondheid en wat aansluit bij de wensen en behoeften op school. We ondersteunen bij grote en kleine vragen. Denk aan het maken van keuzes als het gaat om lesprogramma’s of activiteiten, het opstellen van beleid en de aanvraag van een Gezonde School-vignet.
Welke adviseur jouw school kan ondersteunen zie je op het het regiokaartje contactgegevens Gezonde School GGDrU.

Naast advies van de adviseur Gezondheidsbevordering biedt de GGD extra informatie en hulp aan scholen voor de onderstaande thema’s:

  • Voor het thema Milieu en natuur biedt de GGD extra informatie en hulp (ventilatie, hitteplan etc). Neem contact op via mmk@ggdru.nl.
  • Voor het thema Relaties en seksualiteit biedt het team Seksuele Gezondheid van de GGD extra informatie en hulp.

Feiten en cijfers Gezonde School regio Utrecht

Benieuwd naar de feiten en cijfers van Gezonde School in de regio Utrecht? Bekijk de cijfers per gemeente op de GGDAtlas.

Nieuwsbrief Gezonde School

Op de hoogte blijven van Gezonde School? Meld je aan voor de regionale en/of landelijke nieuwsbrief:

De nieuwsbrieven zijn bedoeld voor iedereen die gezondheid op school belangrijk vindt en die werkt in het primair onderwijs, speciaal onderwijs of voortgezet onderwijs (landelijke nieuwsbrief ook voor MBO).

Contact

Anne-Maaike Reitzema, adviseur Gezondheidsbevordering

06-125 582 23
Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdagochtend, vrijdag

Meer informatie