Seksuele vorming

De GGD ondersteunt en begeleidt scholen bij het duurzaam en integraal vormgeven van relationele en seksuele vorming op school (po, so, v(s)o en mbo). Deskundigheidsbevordering en scholing van onderwijs- en opvoedprofessionals maakt hier een belangrijk onderdeel van uit.

Wat bieden wij?

Wij bieden een breed scala aan trainingen rondom relaties en seksualiteit via het ‘train-de-trainer’ principe zodat onderwijsinstellingen seksuele gezondheid een plek kunnen geven binnen hun curricula. Middels ouderavonden informeren wij ook ouders over hun rol ten aanzien van een gezonde seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren. Ons advies over seksuele gezondheid geven wij vanuit een positief en inclusief perspectief. Indien gewenst verwijzen wij door naar instanties en partners in de regio.

Team Seksuele Gezondheid

Voor meer informatie mail naar: seksuelevorming@ggdru.nl. Voor algemene vragen, informatie of voor doorverwijzing of overdracht, bel naar 030-800 33 21 of mail naar:

seksuelegezondheid@ggdru.nl