Seksuele vorming

De GGD begeleidt scholen bij het vormgeven van relationele en seksuele vorming op school. Zowel voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs als het mbo in de regio Utrecht.

Waarom aandacht voor relaties en seksualiteit op school?

Seksuele vorming is belangrijk omdat het niet alleen gaat om kennis over voortplanting, maar ook gaat over eigenwaarde, respect voor een ander en om te leren communiceren en afstemmen. Door seksuele vorming terug te laten komen in elk onderwijstype en leerjaar, geef je kinderen kennis en vaardigheden mee die zijn afgestemd op hun leeftijd. Hierdoor kunnen zij een gezonde seksuele ontwikkeling doormaken, een positief zelfbeeld ontwikkelen en gelijkwaardige relaties aangaan. Ze leren hun eigen wensen en grenzen kennen en die van een ander te respecteren. Hiermee krijgt elk kind de basis die het verdient. Dit draagt op latere leeftijd bij aan meer positieve seksuele ervaringen en het voorkomen van seksuele grensoverschrijding, onbedoelde zwangerschappen en soa’s.

Wat biedt de GGD regio Utrecht?

De GGD biedt ondersteuning op maat volgens de Gezonde School-aanpak. Samen wordt in kaart gebracht wat de school doet aan het thema relaties en seksualiteit, hoe dit versterkt kan worden en waar kansen liggen. De GGD kan meedenken over passende lesmethodes en geeft diverse trainingen aan onderwijsprofessionals over lesmateriaal, de gezonde seksuele ontwikkeling van kinderen/jongeren en het bespreekbaar maken van relaties en seksualiteit. Middels ouderavonden worden opvoeders hierbij geïnformeerd en betrokken. Ook kan de GGD helpen bij het maken van een schoolbrede visie op het thema relaties en seksualiteit. Het advies over seksuele vorming wordt gegeven vanuit een positief en inclusief perspectief.

Aanbod trainingen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs & mbo:

Gezonde relaties en seksualiteit

De GGD werkt met de Gezonde School-aanpak, dat is een programma dat onderwijsprofessionals helpt om een gezonde leefstijl op school vanzelfsprekend te maken. Er wordt daarbij aandacht besteed aan educatie, de schoolomgeving, signaleren en beleid. Voorbeelden van thema’s zijn voeding, bewegen en sport en relaties en seksualiteit. Lees meer over de Gezonde School op de website.

Om scholen die aandacht willen besteden aan dit thema te stimuleren en ondersteunen is er de stimuleringsregeling Gezonde Relaties en Seksualiteit. Dit bestaat uit uitgebreide ondersteuning en advies van de GGD, scholing en een geldbedrag.
Kijk op de website om meer te weten te komen over de subsidie.

Lesmateriaal

De GGD denkt graag mee om passend lesmateriaal voor een school te vinden. Ben je benieuwd naar lesmateriaal? Klik hier voor een overzicht van erkende lesmethodes. Op deze pagina vind je waar leskisten gereserveerd worden over relaties en seksualiteit.

SchoolsOUT

Op school kun je jezelf zijn en houden van wie je wilt, dat is het uitgangspunt van het in 2022 gestarte project SchoolsOUT. Het besteedt aandacht aan de LHBTIQA+-acceptatie binnen het voortgezet onderwijs. Meer weten? Klik hier voor de website over SchoolsOUT.

Team Seksuele Vorming

Susan Meijburg Gezondheidsbevorderaar Seksuele Gezondheid

Miriam Vellema Gezondheidsbevorderaar Seksuele Gezondheid

Nina Rimmelzwaan Gezondheidsbevorderaar Seksuele Gezondheid & Inhoudelijk Coördinator SchoolsOUT

Alvast rondkijken en meer weten over relationele en seksuele vorming? Lees verder op deze websites:
• www.seksuelevorming.nl
• www.gezondeschool.nl
• www.sense.info

De GGD werkt graag samen aan positieve inclusieve seksuele vorming. Heb je een goed idee, interessante informatie of mis je iets op deze pagina? Neem contact op via seksuelevorming@ggdru.nl.

Kennismaken, benieuwd naar de mogelijkheden of heb je een vraag? Neem contact op met Susan, Nina en Miriam via

seksuelevorming@ggdru.nl