Signaleren en melden

Voor wie in zijn of haar beroep of vrijwilligerswerk te maken krijgt met (vermoedens van) kindermishandeling en andere vormen van huiselijk geweld, kan het lastig zijn om hulp te bieden. De meldcode voor huiselijk geweld & kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld.

OGGZ meldingen

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Iedere hulporganisatie en zelfstandige professional ontwikkelt een eigen Meldcode.

Meld- en Adviespunt Bezorgd (MAB)

Het MAB is een regionaal advies- en meldpunt voor burgers en professionals met (niet-acute) zorgen over sociaal kwetsbare mensen.

Voorkomen van uithuiszettingen door huurschuld of (woon)overlast (ViA)

De GGD biedt (dwang- en drang)trajecten ter voorkoming van huisuitzettingen door financiële problemen en/of (woon)overlast. Deze trajecten zijn een samenwerkingsvorm tussen GGD, gemeente, woningbouwcorporaties, zorg- en dienstverleningspartners.

Meldformulier OGGZ

Veilige digitale communicatie bij de JGZ

De professionals van de Jeugdgezondheidszorg van GGD regio Utrecht werken met de diensten Zorgmail (beveiligd verwijzen en beveiligd mailen) en Siilo (beveiligd appen).

Meldplicht infectieziekten

Meer informatie over het melden van infectieziekten lees je op onze pagina voor (huis)artsen.

Informatiepunt vrouwenbesnijdenis

In Nederland zien we besnijdenis als een ernstige vorm van (kinder)mishandeling. De ingreep leidt tot gezondheidsrisico’s. Meer informatie over het informatiepunt lees je op www.ggdru.nl/vgv of bekijk de Sociale kaart.

Contact met Team OGGZ

Team OGGZ is op werkdagen (tussen 9.00 en 17.00 uur) telefonisch te bereiken op 033- 467 82 53. Mailen kan ook naar:

woonproblematiek@ggdru.nl