Signaleren en melden

Voor wie in zijn of haar beroep of vrijwilligerswerk te maken krijgt met (vermoedens van) kindermishandeling en andere vormen van huiselijk geweld, kan het lastig zijn om hulp te bieden. De meldcode voor huiselijk geweld & kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meld- en Adviespunt Bezorgd (MAB)

Voorkomen van uithuiszettingen door huurschuld of (woon)overlast (ViA)

Veilige digitale communicatie bij de Jeugdgezondheidszorg

Meldformulier WHP (Woonhygiënische problematiek)

Meldformulier WvGGZ (Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg)

Meldformulier MAB (Meld- en adviespunt bezorgd)

Contact met Team OGGZ

Team OGGZ is op werkdagen (tussen 9.00 en 17.00 uur) telefonisch te bereiken op 033- 467 82 53. Mailen kan ook naar:

woonproblematiek@ggdru.nl