Signaleren en melden

Voor wie in zijn of haar beroep of vrijwilligerswerk te maken krijgt met (vermoedens van) kindermishandeling en andere vormen van huiselijk geweld, kan het lastig zijn om hulp te bieden. De meldcode voor huiselijk geweld & kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Ook lees je hier over het traject voorkomen huisuitzetting en de Wegwijzer bij geldstress.

OGGZ-meldingen

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Iedere hulporganisatie en zelfstandige professional ontwikkelt een eigen meldcode.

Meld- en Adviespunt Bezorgd (MAB)

Het MAB is een regionaal advies- en meldpunt voor burgers en professionals met (niet-acute) zorgen over sociaal kwetsbare mensen.

Voorkomen van uithuiszettingen door huurschuld of (woon)overlast (ViA)

ViA (Voorkomen huisuitzetting Integrale Aanpak) is een traject dat door een woningbouwvereniging kan worden aangegaan met een huurder die een betaalachterstand heeft in combinatie met problemen op meerdere leefgebieden (overlast, persoonlijke problemen, middelengebruik). ViA is bedoeld om deze huurder te helpen, en zo te voorkomen dat huisuitzetting nodig is. 

Meldformulier OGGZ

Veilige digitale communicatie bij de JGZ

De professionals van de Jeugdgezondheidszorg van GGD regio Utrecht werken met de diensten Zorgmail (beveiligd verwijzen en beveiligd mailen) en Siilo (beveiligd appen).

Meldplicht infectieziekten

Meer informatie over het melden van infectieziekten lees je op onze pagina voor (huis)artsen.

Informatiepunt vrouwenbesnijdenis

In Nederland zien we besnijdenis bij vrouwen als een ernstige vorm van (kinder)mishandeling. De ingreep leidt tot gezondheidsrisico’s. Meer informatie over het informatiepunt lees je op www.ggdru.nl/vgv of bekijk de Sociale kaart.

Wegwijzer bij geldstress

In de Wegwijzer bij geldstress van GGD regio Utrecht vind je tips voor het signaleren en bespreken van en doorverwijzen bij geldstress. We zien dat geldzorgen vaak gerelateerd zijn aan een slechtere (mentale) gezondheid. De Wegwijzer ondersteunt professionals bij het herkennen en bespreken van deze signalen.

De Wegwijzer biedt daarnaast een overzicht van hulpmogelijkheden per gemeente en per thema. Er zijn veel regelingen, voorzieningen en fondsen voor mensen met een laag inkomen. Deze verschillen per gemeente. De Wegwijzer verwijst naar een aantal instanties die iemand persoonlijk verder helpen.

Bekijk de Wegwijzer bij geldstress (pdf).

Contact met Team OGGZ

Team OGGZ is op werkdagen (tussen 9.00 en 17.00 uur) telefonisch te bereiken op 033- 467 82 53. Mailen kan ook naar:

woonproblematiek@ggdru.nl