VoorZorg & huisbezoek zwangerschap

Kwetsbare vrouwen die zwanger zijn van hun eerste kind kunnen tijdens en na hun zwangerschap gebruik maken van het programma VoorZorg. VoorZorg is beschikbaar in de gemeenten Nieuwegein, Vijfheerenlanden en Zeist.

Wat is VoorZorg?

Een jeugdverpleegkundige helpt de vrouwen thuis. Tijdens en na de zwangerschap. VoorZorg is aanvullend op de zorg die de verloskundige, de kraamzorginstelling en het consultatiebureau standaard bieden. Tijdens de huisbezoeken werken ze samen aan: 

  • De gezondheid van de moeder;
  • De gezondheid en veiligheid van het kind;
  • De persoonlijke ontwikkeling van de moeder;
  • De rol van de moeder als opvoeder van haar kind;
  • De relatie van de moeder met familie en vrienden;
  • Het gebruik van algemene voorzieningen, zoals informatie voor aanstaande ouders.

Wil je meer weten over hoe Voorzorg werkt en wat het programma biedt? Bekijk dan de website van het NCJ: www.ncj.nl/voorzorg. Of bekijk de film over VoorZorg.
Bellen naar de Jeugdgezondheidszorg van GGD regio Utrecht kan ook: 033 460 00 46.

Aanmelden voor VoorZorg 

Aanmelden van cliënten voor VoorZorg kan via voorzorg@ggdru.nl 

Voorzorg is beschikbaar in de gemeenten: Nieuwegein, Vijfheerenlanden en Zeist.

Huisbezoek tijdens de zwangerschap

Je bent als hulpverlener betrokken bij een (aanstaand) gezin. Daar speelt iets, er is een vraag. Je kan zelf niet makkelijk het antwoord vinden (bv. door gebrek aan tijd of geen kennis van de sociale kaart). Leid hen dan toe naar Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGDrU. Lees meer en ga naar het aanvraagformulier.

zwangere vrouw die iemand op huisbezoek heeft