VoorZorg & huisbezoek zwangerschap

Op deze pagina lees je meer over het programma VoorZorg en het Huisbezoek bij zwangerschap door de Jeugdgezondheidszorg.

zwangere vrouw die iemand op huisbezoek heeft

VoorZorg

VoorZorg is een programma voor vrouwen in een kwetsbare situatie die zwanger zijn van hun eerste kind. VoorZorg is beschikbaar in de gemeenten Nieuwegein, Vijfheerenlanden en Zeist.

Een jeugdverpleegkundige helpt de zwangere thuis. Tijdens de zwangerschap en tot 2 jaar na de geboorte van het kind. VoorZorg is een aanvulling op de zorg die de verloskundige, de kraamzorginstelling en het consultatiebureau bieden. Tijdens de huisbezoeken werken we samen aan:

  • de gezondheid van de moeder
  • de gezondheid en veiligheid van het kind
  • de persoonlijke ontwikkeling van de moeder
  • de rol van de moeder als opvoeder van haar kind
  • de relatie van de moeder met familie en vrienden
  • het gebruik van algemene voorzieningen, zoals informatie voor aanstaande ouders

Huisbezoek tijdens de zwangerschap

Je bent als professional betrokken bij een (aanstaand) gezin. Daar speelt iets, er is een vraag. Je kunt zelf niet altijd makkelijk het antwoord vinden. Bijvoorbeeld door een gebrek aan tijd of kennis van de sociale kaart. Leid het (aanstaand) gezin dan toe naar de JGZ van gemeente Utrecht of van GGD regio Utrecht.