Gemeenten

De GGD ondersteunt en adviseert gemeenten op verschillende (beleids)terreinen. Bijvoorbeeld bij vraagstukken rond infectieziektebestrijding, genotmiddelen, vaccinatiegraad, medische milieukunde of de OGGZ. Maar ook advisering en ondersteuning bij het ontwikkelen van volksgezondheidsbeleid.

Campagnes

HPV-vaccinatie 10 jaar en inhaal

Ik wil meer weten

HPV-vaccinatie jongvolwassenen

Ik wil meer weten