Asielzoekers en statushouders

GGD regio Utrecht voert zowel publieke gezondheidszorgtaken uit voor asielzoekers (en statushouders) in de opvanglocaties  en noodopvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) als voor statushouders die in de gemeente wonen. Statushouders zijn asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen. 

Publieke gezondheidszorgtaken binnen de COA-opvanglocaties

 • Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
  Een jeugdverpleegkundige en -arts volgen de groei en ontwikkeling van asielzoekerskinderen tot 18 jaar tijdens periodieke contactmomenten. Zo signaleren en voorkomen ze gezondheidsproblemen. Daarnaast voert de JGZ zoals bij alle kinderen in Nederland het Rijksvaccinatieprogramma uit. 
 • Infectieziektenbestrijding- en preventie.
  GGD’en doen aan individuele en collectieve preventie van infectieziekten, naar de richtlijnen van het RIVM. Ook adviseert de GGD het COA bij (mogelijke) infectieziektenuitbraken. 
 • Tuberculosebestrijding (tbc-bestrijding).
  Alle asielzoekers en statushouders uit landen waar tbc vaak voorkomt, krijgen bij aankomst in Nederland een verplichte screening. Zij worden de twee jaar daarop elk half jaar uitgenodigd voor een vrijwillige vervolgscreening. Als iemand tbc blijkt te hebben, krijgt hij/zij een behandeling en voert de GGD bron- en contactonderzoek uit. 
 • Inspectie technische hygiënezorg.
  Elk jaar doen de GGD’en een inspectie Technische hygiënezorg (THZ) in de COA-opvanglocaties: ze controleren de voorzieningen op hygiëne. De GGD rapporteert aan het COA en grijpt in waar nodig. Ook is er altijd een inspectie binnen een maand na de opening van een nieuwe COA-opvanglocatie. Ten slotte geeft de GGD hygiëneadvies en -voorlichting aan COA-medewerkers en medewerkers van Gezondheidszorg Asielzoekers*. 
 • Gezondheidsbevordering en -voorlichting.
  De gezondheidsbevorderaars Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers (PGA) van de GGD geven voorlichting aan groepen asielzoekers over gezondheidsrisico’s en hoe ze problemen kunnen voorkomen. De GGD stelt jaarlijks, met het COA en andere samenwerkingspartners, voor elke opvanglocatie een werkplan gezondheidsbevordering op.

Opvanglocaties in de regio Utrecht

Op de COA-opvanglocaties verblijven asielzoekers zolang hun asielaanvraag wordt behandeld en statushouders die nog geen huis in een gemeente toegewezen hebben gekregen. De COA-opvang- en noodopvanglocaties in onze regio zijn: 

 • Utrecht (Joseph Haydnlaan), zowel een gewoon AZC als opvang voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV-locatie)
 • Utrecht  Star Lodge (Biltsestraat), noodopvang sinds december 2021 
 • Leersum (Hoogstraat), AZC en noodopvang  
 • Amersfoort (Barchman Wuytierslaan)* 
 • De Meern, opvanglocatie voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen 
 • Huis ter Heide in Zeist, noodopvang sinds augustus 2021  

*De locatie Amersfoort is een AZC maar ook een Gezinslocatie, waar gezinnen met minderjarige kinderen worden gehuisvest nadat hun asielprocedure is afgewezen. Zij dienen zich met terugkeer naar het land van herkomst bezig te houden en hebben beperkte bewegingsvrijheid.