Asielzoekers en statushouders

GGD regio Utrecht voert zowel publieke gezondheidszorgtaken uit voor asielzoekers (en statushouders) in de opvanglocaties, als voor statushouders die in de gemeente wonen. Er zijn opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en tijdelijke gemeentelijke opvanglocaties (TGO’s), beheerd door gemeenten en gecoördineerd door het COA. GGD regio Utrecht verzorgt hier verschillende taken. 

Publieke gezondheidszorgtaken binnen de COA-opvanglocaties

 • Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
  Een jeugdverpleegkundige en -arts volgen de groei en ontwikkeling van asielzoekerskinderen tot 18 jaar tijdens periodieke contactmomenten. Zo signaleren en voorkomen ze gezondheidsproblemen. Daarnaast voert de JGZ zoals bij alle kinderen in Nederland het Rijksvaccinatieprogramma uit. 
 • Infectieziektenbestrijding en -preventie
  GGD’en doen aan individuele en collectieve preventie van infectieziekten naar de richtlijnen van het RIVM. Ook adviseert de GGD het COA en gemeenten bij (mogelijke) infectieziektenuitbraken. 
 • Tuberculosebestrijding
  Alle asielzoekers en statushouders uit landen waar tbc vaak voorkomt, krijgen bij aankomst in Nederland een verplichte screening. Zij worden de twee jaar daarop elk half jaar uitgenodigd voor een vrijwillige vervolgscreening. Als iemand tbc blijkt te hebben, krijgt hij/zij een behandeling en voert de GGD bron- en contactonderzoek uit. 
 • Inspectie technische hygiënezorg
  Binnen een maand na opening van een nieuwe locatie, en jaarlijks terugkerend, doen de GGD’en een inspectie Technische hygiënezorg (THZ) in de opvanglocaties: ze controleren de voorzieningen op hygiëne. De GGD rapporteert aan het COA en grijpt in waar nodig. Ook geeft de GGD hygiëneadvies en -voorlichting aan medewerkers
 • Gezondheidsbevordering en -voorlichting
  De gezondheidsbevorderaars van de GGD geven voorlichting aan groepen asielzoekers en statushouders over gezondheidsrisico’s de gezondheidszorg in Nederland en gezondheidsrisico’s. Voor statushouders die al een woning hebben, kunnen gemeenten de GGD benaderen voor een voorlichting(-reeks). 

Opvanglocaties in de regio Utrecht

Op de COA-opvanglocaties verblijven asielzoekers zolang hun asielaanvraag wordt behandeld en statushouders die nog geen huis in een gemeente toegewezen hebben gekregen (zogenaamde vergunninghouders). Er is een aantal vaste opvanglocaties en er zijn vele tijdelijke locaties.

De vaste COA-opvanglocaties in onze regio zijn: 

 • Utrecht (Joseph Haydnlaan), zowel een gewoon AZC als opvang voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV-locatie)
 • Leersum (Hoogstraat), AZC
 • Amersfoort (Barchman Wuytierslaan) AZC
 • De Meern, (Meentweg), AMV-locatie
 • Huis ter Heide in Zeist, (Hobbemalaan), AZC

Voor informatie over tijdelijke locaties van COA en gemeenten kunt u contact met ons opnemen. Deze locaties wijzigen wekelijks.