Toezicht kinderopvang

Kinderopvangvoorzieningen en gastouder(bureau)s moeten zich houden aan de Wet kinderopvang (WKO). De inspecteurs van de GGD controleren of dat ook gebeurt. Want jonge kinderen zijn kwetsbaar. De eerste jaren van een kind beïnvloeden de latere ontwikkeling. Daarom is kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving belangrijk. 

Inspectie 

De GGD inspecteert jaarlijks kinderdagverblijven, buitenschoolse opvanglocaties en gastouder(bureau)s binnen de regio. Deze inspecties vinden aangekondigd en onaangekondigd plaats. De inspecteurs onderzoeken of de instellingen zich houden aan de wettelijke eisen op het gebied van: 

 • Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving;
 • Pedagogisch klimaat;
 • Personeel en groepen;
 • Veiligheid en gezondheid;
 • Accommodatie;
 • Ouderrecht.

De inspectierapporten zijn in te zien in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Wat gebeurt er als er iets niet in orde is? 

Voldoet een kinderopvang, buitenschoolse opvang of gastouder(bureau) niet aan één of meerdere criteria? De gemeente zet dan passende maatregelen in. De inspecteur van de GGD beoordeelt bij een vervolgbezoek of de gemaakte afspraken zijn nagekomen. Afhankelijk van de ernst van de gebreken kan de gemeente ook sancties opleggen. 

De gemeente heeft de volgende mogelijkheden tot haar beschikking:

 • aanwijzing;
 • last onder dwangsom;
 • opleggen van een bestuurlijke boete;
 • exploitatieverbod;
 • verwijdering uit het LRK.

Bij uitzondering kan de GGD de opvang direct stopzetten met een schriftelijk bevel. Een locatie mag dan bijvoorbeeld tijdelijk een medewerker niet inzetten of bijvoorbeeld in één van de groepen geen kinderen opvangen totdat de overtreding is opgelost.

Handhaving gemeenten Baarn, Bunschoten, Montfoort en Woudenberg 

GGD regio Utrecht doet ‘lichte’ handhavingstrajecten voor de gemeenten Baarn, Bunschoten, Montfoort en Woudenberg. De GGD kan bijvoorbeeld een aanwijzing geven om binnen een afgesproken termijn een vastgestelde tekortkoming op te lossen. 

Bekijk de modelrapporten met toetsingsitems: 

Toezicht en Advies

Op werkdagen 08.30 – 17.00 uur via: 030 – 850 78 80 of via mail:

I&V@ggdru.nl