Hygiëne bij evenementen

Organiseer je een evenement? Informeer dan bij jouw gemeente of een vergunning nodig is. De gemeente toetst jouw vergunningaanvraag op onder andere veiligheid en gezondheid en vraagt advies aan de GHOR over de inzet van de medische hulpverlening en technische hygiënezorg. De GHOR kan de GGD om hygiëneadvies vragen voordat de vergunning wordt verleend. Zo nodig brengt de GGD vooraf of tijdens het evenement een bezoek aan de locatie.

Hygiënemaatregelen 

Heb jij voor jouw evenement tijdelijke voorzieningen nodig zoals water, sanitair en catering? Dan zijn hygiënemaatregelen erg belangrijk. Want daar waar veel mensen samenkomen en gebruik maken van dezelfde voorzieningen is de kans op overdracht bacteriën en virussen groter. En dat zou kunnen betekenen dat grote massa’s mensen ziek kunnen worden. 

Handige links