Advies en ondersteuning specifieke doelgroepen

Nu Niet Zwanger (NNZ)

Het programma Nu Niet Zwanger ondersteunt mensen (m/v) in een complexe/kwetsbare situatie een bewuste keuze te maken over het moment van hun kinderwens, zodat zij niet onbedoeld zwanger raken. (Zorg)professionals begeleiden cliënten actief. Te beginnen met een eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Zij sluiten daarbij aan bij de dagelijkse leefwereld van de cliënt en verkennen welke vragen, emoties, ideeën en drempels er bestaan.   

VoorZorg

Kwetsbare vrouwen die zwanger zijn van hun eerste kind kunnen tijdens en na hun zwangerschap gebruik maken van het programma VoorZorg. VoorZorg is beschikbaar in de gemeenten Nieuwegein, Vijfheerenlanden en Zeist.

Huisbezoek tijdens de zwangerschap

Je bent als hulpverlener betrokken bij een (aanstaand) gezin. Daar speelt iets, er is een vraag. Je kan zelf niet makkelijk het antwoord vinden (bv. door gebrek aan tijd of geen kennis van de sociale kaart). Leid hen dan toe naar Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGDrU. Lees meer en ga naar het aanvraagformulier.

Informatiepunt vrouwenbesnijdenis

In Nederland wonen naar schatting 41.000 meisjes die besneden zijn. Dit komt door immigratie uit landen als Somaliё, Eritrea, Ethiopiё en Irak, Mali, Sierra Leone, Soedan en Egypte. Uit onderzoek blijkt dat 4200 meisjes bij een verblijf in het land van herkomst het risico lopen om nog besneden te worden.