10 oktober 2023

DPG’en adviseren regering: stem niet in met vergunning glyfosaat

Europese land- en tuinbouw gebruiken het bestrijdingsmiddel glyfosaat. Ook particulieren gebruiken glyfosaat als pesticide, om onkruid te verdelgen. Op 13 oktober 2023 besluiten de EU-lidstaten of de vergunning van glyfosaat verlengd moet worden. Directeuren Publieke Gezondheid van GGD’en adviseren de Tweede Kamer om niet in te stemmen met deze verlenging, omdat glyfosaat schadelijk kan zijn voor de volksgezondheid.

Hier foto plaatsen

Giftige effecten glyfosaat

Kamerleden Leonie Vestering en Laura Bromet dienden een motie in om de vergunning van het bestrijdingsmiddel glyfosaat niet te verlengen. De Tweede Kamer nam deze motie aan. Glyfosaat kan namelijk giftig zijn voor mensen. De Parkinson Vereniging maakt zich zorgen dat mensen die in contact komen met het gif op latere leeftijd de ziekte van Parkinson kunnen krijgen. Vandaag om 17.00 uur besluit de regering of Nederland instemt met de verlenging of niet.

Advies GGD’en

In Nederland delen de 25 Directeuren Publieke Gezondheid (DPG) bij de GGD’en de zorgen van de Tweede Kamer en de Parkinson Vereniging over het gebruik van glyfosaat. De DPG’en adviseerden demissionair minister Kuipers in een brief. In de brief benadrukken de DPG’en dat de schadelijke effecten van glyfosaat voorkomen kunnen worden. De DPG’en vinden dat de Tweede Kamer niet moet instemmen met de verlenging van de vergunning in de Europese Unie. Ook vragen de DPG’en dat er snel onderzoek naar glyfosaat moet komen.

Lees hier het bericht van GGD GHOR over het verlengen van de glyfosaat-vergunning.

Meer informatie