14 maart 2024

GGD regio Utrecht screende in 2023 bijna 10.000 pasgeboren baby’s

In 2023 screende GGD regio Utrecht bijna 10.000 pasgeboren baby’s. Dit noemen we ‘neonatale screeningen’. Met deze screeningen onderzoeken we het gehoor van de baby en checken we de baby op (ernstige) behandelbare ziekten.

Hier foto plaatsen

Gehoorscreening

In 2023 zijn er in de regio Utrecht 10.059 kinderen geboren. Daarvan heeft GGDrU bij 9717 kinderen de gehoorscreening gedaan. Van de gescreende kinderen kregen 35 kinderen een doorverwijzing naar het audiologisch centrum. Bij 12 van hen werd blijvend gehoorverlies vastgesteld.

Bijna alle kinderen namen deel aan de gehoorscreening. Deelname aan de gehoorscreening direct na de geboorte is enorm belangrijk voor het vroegtijdig opsporen van gehoorverlies. Op die manier kan er vroeg worden begonnen met een interventie om ervoor te zorgen dat een kind zich zo normaal mogelijk kan ontwikkelen. Denk aan het aanmeten van een hoortoestel waardoor de spraaktaalontwikkeling normaal op gang komt.

Hielprikscreening

De hielprikscreening richt zich op het opsporen van ernstige maar wel behandelbare ziekten. Uit cijfers van RIVM blijkt dat er in de regio Utrecht ongeveer 26 kinderen werden doorverwezen. Bij ongeveer 13 kinderen werd een diagnose van een behandelbare aandoening gesteld (schattingen op basis van landelijke cijfers van RIVM uit 2022).  

De hielprikscreening is van groot belang voor een tijdige opsporing van zeldzame, vaak erfelijke ziektes, waardoor vroegtijdige behandeling mogelijk is. 

Factsheet

Bekijk de factsheet met de jaarcijfers 2023 neonatale screeningen van GGD regio Utrecht.

Vrijwillig, maar cruciaal

Deelname aan de neonatale screeningen is vrijwillig, maar cruciaal voor de gezondheid en ontwikkeling van kinderen. Door mogelijke gezondheidsproblemen vroeg op te sporen, kunnen ouders de nodige zorg ontvangen, wat goed is voor de gezondheid en het welzijn van hun kind. GGD regio Utrecht is dan ook blij met deze hoge deelname aan de screeningen.

Meer informatie