26 januari 2023

Invasieve Groep A streptokokken: aangepast beleid (per 19 jan 2023)

De meldingsplicht en het bijbehorende (profylaxe)beleid voor contacten van patiënten met invasieve groep A-streptokokken (iGAS)-ziekte wordt per direct verruimd naar alle vormen van invasieve GAS-infecties. Het beloop van de infecties gaat vaak snel en ze doen zich vaker voor als superinfectie tijdens of na een (respiratoire) virale infectie, zoals influenza of varicella.

Het (profylaxe)beleid voor contacten: 

  • Alle huishoudcontacten of daarmee vergelijkbare contacten krijgen zo snel mogelijk chemoprofylaxe aangeboden. De eerste keus voor chemoprofylaxe is azitromycine 1dd 500 mg gedurende 3 dagen 
  • Alle nauwe contacten, alsmede huishoudcontacten, worden geïnformeerd en geadviseerd om bij klachten die kunnen passen bij een GAS-infectie snel medische hulp te zoeken, zodat laagdrempelig antibiotische (vroeg)behandeling ingezet kan worden. 

Omdat het serieel interval kort kan zijn, is snel handelen belangrijk. Dat geldt ook voor goede overdracht tussen clinici, laboratoria, GGD’en en huisartsen. Dit aanvullend beleid is bedoeld om secundaire gevallen te voorkomen. 

Wat betekent dit voor jou?

Door het verruimen van de meldingsplicht en profylaxe beleid voor contacten:  

  • zal de GGD de komende periode vaker contact met je opnemen met het verzoek om profylaxe voor te schrijven voor huishoudcontacten.  
  • kunnen zich meer patiënten (nauwe contacten van iemand met een iGAS) op je spreekuur melden met klachten die kunnen passen bij een groep A streptokokken infectie. Deze contacten zullen, als het goed is, een brief van de GGD bij zich hebben waar dit beschreven wordt. Wij vragen je bij deze nauwe contacten, bij verdenking van een infectie met een groep A streptokok, laagdrempelig diagnostiek in te zetten (indien dit mogelijk is) en te behandelen.  

Uitbreiding meldingscriteria invasieve groep A-streptokokkeninfecties en (profylaxe)beleid contacten

Concreet betekent dit dat de meldingsplicht groep B2 van de iGAS-infecties met directe ingang wordt uitgebreid naar alle invasieve GAS-infecties. Hoewel bij een B2-meldingsplicht de meldingstermijn 1 werkdag bedraagt, verzoeken wij laboratoria en behandelend artsen om, als dit niet al afgesproken is, de diagnose ook in het weekend telefonisch binnen 1 dag te melden bij de dienstdoende arts IZB van de GGD. Hierdoor kan eventuele chemoprofylaxe zo snel mogelijk geadviseerd en voorgeschreven worden. De bereikbaarheidsgegevens van de GGD staan hier

De meldingscriteria betreffen een persoon met een of meer van de volgende kenmerken: 

  • Symptomen van een invasieve groep A-streptokokkeninfectie, waaronder (maar niet beperkt tot) STSS, necrotiserende weke delen-infectie (NWDI) zoals fasciitis necroticans, sepsis, pneumonie, (pleura-)empyeem, meningitis en artritis, in combinatie met:
    • aantonen van Streptococcus pyogenes in materiaal afkomstig van een normaal steriele plaats; of
    • aantonen van Streptococcus pyogenes in materiaal afkomstig uit een normaal niet-steriele plaats in combinatie met het ontbreken van een ander micro-organisme dat het klinisch beeld kan verklaren.
  • Koorts binnen 3 weken post partum (puerperale koorts), in combinatie met het aantonen van Streptococcus pyogenes in materiaal afkomstig van een normaal steriele plaats of uit de tractus urogenitalis (ongewijzigd).

Met deze verruiming van de meldingscriteria wordt de groep die in aanmerking komt voor profylaxe en/of informatie en advies verbreed. Voorheen kwamen alleen huishoudcontacten of daarmee vergelijkbare contacten van patiënten met STSS of fasciitis necroticans in aanmerking voor chemoprofylaxe. Met deze verruiming van de meldingscriteria is profylaxe geïndiceerd voor huishoudcontacten of daarmee vergelijkbare contacten van alle iGAS-patiënten (inclusief puerperale koorts of sepsis en de voorheen niet-meldingsplichtige iGAS ziektebeelden). 

Contact

Bel voor intercollegiaal overleg: 030-608 60 77. Dit nummer is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.