Ziekteverzuimbegeleiding

Iedere leerling is weleens ziek. Bij langdurig of frequent ziekteverzuim werken jeugdgezondheidszorg, onderwijs en leerplicht samen. Dit om samen met kind en ouders een goede terugkeer naar school te realiseren. Dit verbetert de ontwikkelingskansen voor het kind en voorkomt leerproblemen.

Basisonderwijs

Op de basisschool vindt vaak overleg plaats tussen de interne leerlingbegeleiders en de jeugdverpleegkundige of de jeugdarts van de GGD. De jeugdverpleegkundige of jeugdarts vormt daarbij ook de verbinding richting het wijkteam/CJG. De jeugdarts heeft op het basisonderwijs een begeleidende rol bij ziekteverzuim van leerlingen. Scholen kunnen leerlingen aanmelden voor ziekteverzuimbegeleiding basisonderwijs bij de jeugdarts. Ook kun je natuurlijk direct contact opnemen met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige van je school. De leerling wordt dan binnen drie weken uitgenodigd. De jeugdarts denkt mee met de leerling en ouders en stelt een plan van aanpak op.

Voortgezet onderwijs

Op het voortgezet onderwijs kan de jeugdarts preventieve verzuimspreekuren voeren. Hierbij werkt GGDrU volgens de M@ZL Methode. Ook kan de jeugdarts deelnemen aan het zorgadviesteam van de school. Daarin heeft de jeugdarts een consultatie- en adviesrol. Op het voortgezet onderwijs heeft de jeugdarts een begeleidende rol bij ziekteverzuim van leerlingen. Scholen kunnen leerlingen aanmelden voor ziekteverzuimbegeleiding voortgezet onderwijs. De leerling wordt dan binnen twee weken uitgenodigd. De jeugdarts denkt mee met de leerling en ouders en stelt een plan van aanpak op.

Middelbaar beroepsonderwijs

Voor het middelbaar beroepsonderwijs geldt dezelfde aanpak van ziekteverzuim als voor het voortgezet onderwijs. Dit geldt voor studenten tot en met de leeftijd van 18 jaar. De jeugdarts adviseert over welke hulp de student nodig heeft om op een gezonde manier zoveel mogelijk te kunnen meedoen aan zijn lesprogramma en/of stage.